Silph League Arena

Pravidla schválených soutěží

„Zjednodušená” verze

(Tato stručná verze pravidel Areny slouží pro přehlednost. Pokud byste měli další otázky nebo potřebujete vyřešit spor, nahlédněte do kompletních pravidel níže.)

For tournament play to contribute to Competitors' global rank, it must be 'accredited.' This means it must be hosted by an authorized Silph League member community, it must be played with 'Arena Rules,' and it must be a ranked tournament, properly conducted and reported through Silph.gg. The abbreviated Arena Rules are as follows:

 1. No Rule Changes: No modifications, additions, or subtractions to these standardized rules may be enacted or enforced by tournament Officials in ranked Arena tournaments or the tournament will no longer be accredited and contribute to player rank.
 2. Výběr týmu: Můžete používat pouze 6 Pokémonů zaregistrovaných při vstupu do turnaje. Jakákoliv úprava týmu pro souboje po zahájení turnaje je zakázána (viz bod 1.1 Typy turnajů).
 3. Výběr ligy: Všechny zápasy se musí odehrát ve stanovené lize.
 4. Three Battles: Opponents will battle three times to determine a winner. The winner may only be determined through the normal progress of the game in play, and in the case of disputes, the in-game Journal and/or video evidence will be used. Opponents may not collude to report outcomes not achieved in battle.
 5. Remízy: Pokud souboj skončí nerozhodně (tedy Journal obou hráčů ukazuje remízu nebo prohru), musí být odehrána nová hra, dokud jeden hráč nezvítězí. Pokud během souboje vyprší časový limit ve hře Pokémon GOTM, nejedná se o remízu a vítěz je určen záznamem v Journalu hráčů.
 6. Spory: Pokud se soupeři neshodnou na výsledku zápasu, personál zkontroluje záznamy v Journalu nebo dostupné videozáznamy a určí výsledek zápasu.
 7. Technical Issues: If you experience significant technical issues, share this with your opponent. If both agree that it significantly impacted the outcome of a match, it will trigger a re-match of the current battle. The same lead Pokémon must be selected for the re-match, but the remaining two (2) Pokémon may be changed. . If technical issues prevent successful battle for 10 minutes, or if competitors disagree on the issue, contact tournament staff for assistance.
 8. Professionalism: Competitors are expected to maintain courtesy towards opponents, tournament staff, and spectators. Harassment (sexual or otherwise), aggression, intimidation, and other inappropriate behaviors should be reported to staff and can result in punitive action.
 9. Bezplatná účast: Akreditované turnaje nesmí být zpoplatněné. V místě konání může být vyžadováno vstupné (např. herní výstava apod.), ale organizátor turnaje nesmí vyžadovat poplatek za účast. Je možné vybírat dobrovolné startovné nebo využít crowdfunding pro pokrytí nákladů za místo konání, ceny aj.
 10. Rozhodnutí personálu: Veškerá rozhodnutí personálu jsou konečná. Pokud je vaším soupeřem člen personálu, o jakýchkoliv sporech bude rozhodovat další organizátor, pokud však turnaj nemá jen jednoho organizátora. Pokud se chcete odvolat vůči rozhodnutí organizátora, odešlete veškeré důkazy a potřebné informace prostřednictvím formuláře pro nahlášení porušení pravidel a tým Areny je přezkoumá.
 11. Spoofing: Soutěžící, kteří ve hře Pokémon GOTM zfalšovali svou polohu GPS, se musí odhlásit z žebříčku a mohou se účastnit akreditovaných turnajů pouze jako nezařazení hráči.

The Silph League Arena Sanctioned Event Comprehensive Rules

Úvod

Silph League Arena („Silph Arena“ nebo „Arena“) je komunitní hráčská organizace, která akredituje a umožňuje tisícům hostitelských komunit po celém světě pořádat standardizované, bodované turnaje během soutěžní sezóny. Pravidla a zásady v tomto dokumentu a v jakýchkoli jiných oficiálních dokumentech Silph Areny jsou navrženy tak, aby podporovaly spravedlivý a neměnný průběh hraní ve všech komunitách akreditovaných v Silph League, bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Competitors, Officials, and Spectators are both responsible for being familiar with and following the most recent version of Silph Arena Rules, as well as any rule set required for a given tournament. In addition, Competitors, officials, and Spectators are required to treat each other and all others present in a respectful manner.

Competitors, officials, and Spectators are required to follow the rules as written, as well as the spirit in which the rules were created.

Osoby, které poruší pravidla Areny, mohou být potrestány podle úrovně porušení pravidel, včetně případného trvalého vyloučení z Areny.

Silph Arena si vyhrazuje právo změnit tato pravidla bez předchozího upozornění a prostřednictvím tohoto dokumentu a dalších oficiálních dokumentů a komunikačních kanálů Areny interpretovat, objasňovat nebo jinak vydávat oficiální změny.

Základní jednotky turnaje
1.1 Typy turnajů

Turnaje pořádané pomocí softwaru na webu Silph.gg mohou být bodované nebo nebodované.

Nebodované turnaje

Unranked Tournaments are not subject to the rules in this document, but must be designated Unranked upon tournament creation. Ranked tournaments may become Unranked in certain situations including but not limited to dropping below the number of Competitors required to be Ranked (8) or failure to comply with the rules of Ranked tournaments.

Bodované turnaje

All Ranked Tournaments are to be run by Silph League Communities who have agreed to uphold The Silph League Arena Sanctioned Event Rules and League Code of Conduct. For tournament play to contribute to Competitors' global rank, it must be 'accredited.' This means it must be hosted by an authorized Silph League member community, it must be played with Arena Rules, and it must be a ranked tournament, properly conducted and reported through Silph.gg.

Ve všech bodovaných turnajích

 • Soutěžící si vytvoří tým 6 Pokémonů (tým pro souboje), který si zaregistrují před začátkem turnaje.
 • V každém týmu pro souboje je povolen pouze jeden Pokémon daného druhu, což určuje odlišné číslo v Pokédexu (např. Ivysaur a Venusaur) nebo rozdílné typy (např. Sunny a Rainy Castform).
 • Všechny týmy 3 Pokémonů (skupina pro souboj) používané v zápasech musí být složeny z jakékoli kombinace těchto 6 Pokémonů.
 • Once the tournament begins, Battle Teams are locked in and revealed to all Competitors. Altering a Battle Team in any way, including but not limited to powering up, evolving, using TMs, adding a second move, purifying, or swapping alternate Pokémon within a species, is forbidden once Battle Teams are revealed (even if a late power-up or evolution would achieve the CP and/or species that was registered).
  • Best Buddies are permitted in ranked tournaments - however, in any given tournament, only one may be used in its boosted state, and Competitors may only use it at its registered CP.
  • Soutěžící si během turnaje mohou měnit svého buddy Pokémona, pokud jej před použitím v souboji vrátí zpět na zaregistrované CP (ať už jde o normální nebo vylepšené CP).
 • Shadow Pokémoni jsou povoleni v hodnocených turnajích, pokud nejsou zakázáni specifickými pravidly poháru a musí však být takto označeni účastníkem při registraci týmu pro souboje.
  • Multiple Shadow Pokémon may be registered in a single Battle Team, but not alongside their non-Shadow or Purified forms. They are considered the same species, sharing a Pokédex number and typing.
 • Mega Pokémon are not permitted in ranked tournaments or unranked tournaments.
 • Nesmí být zavedena žádná omezení povolených Pokémonů nad rámec výslovně stanovených pravidel turnaje, například omezení typu pro pohárový turnaj. Turnaje s otevřeným formátem například nesmí mít omezení typu.
 • A minimum of 8 Competitors must have completed at least two full rounds.
 • Software Silph Areny na webu Silph.gg musí být použit pro registraci, párování a hlášení výsledků zápasů.

1. Pohárový turnaj

Cup Tournaments are a special subset of Ranked Tournaments that have unique names, rules, and features, determined solely by the Silph Arena, that must be followed by the Tournament Officials and Competitors. To qualify as a valid Cup, the tournament must begin and conclude (last matchup of the tournament reported) within the stated start and end dates.

Jakékoli změny pravidel, o kterých rozhodne Silph Arena a které mají vliv na soutěžní ligu, jež vzniknou během období konání poháru nebo mezi poháry, budou veřejně zobrazena na stránce při vytváření typu turnaje a budou oznámena prostřednictvím oficiálních kanálů před zavedením změn.

Pokud Silph Arena výslovně nestanoví jinak, je povoleno používat nové Pokémony, útoky atd., vydané během období konání poháru, pokud splňují pravidla poháru.

2. Ligový turnaj s otevřeným formátem

Open League Tournaments (previously called simply “Ranked Tournaments”) abide by all Arena sanctioning and must have no additional restrictions on Battle Team selections other than that all battles are fought in the designated League (Great, Ultra, or Masters).

3. Speciální turnaj

Certain special tournaments may be offered by the Silph Arena throughout the season with additional or alternative rules and restrictions that are determined solely by the Silph Arena. These special tournaments may offer additional opportunity to have performance affect a competitor’s global rank. Examples include but are not limited to Championship Wildcard Tournaments, Regional Invitationals, etc.

Speciální turnaje může pořádat pouze Arena nebo komunity, které Silph Arena vybrala a schválila.

No additions, modifications, or reductions of the rule sets for Cups or any other Ranked tournament are allowed by Tournament Officials. Any changes that modify the established rulesets will invalidate the tournament and disqualify participants from contributing to their rank with that event.

1.2 Zveřejnění informací o turnajích

The Silph League Arena reserves the right to publish tournament information at any time (including during the tournament). Tournament information includes, but is not limited to, the contents of one or more Competitors' battle teams, descriptions of strategies or play, transcripts, video reproductions, and tournament logs. The Silph Arena reserves the right to publish penalty and suspension information.

1.3 Role v turnajích

Pro účely turnaje jsou stanoveny následující role:

 • Tournament Official: A single individual that may act in any combination of official tournament roles.
  • Tournament Organizer: A Tournament Official that is the lead person(s) in charge of all aspects of the tournament from logistics to advertisement and promotion.
  • Tournament Administrator (Admin): A Tournament Official that has full access to a community’s actions through silph.gg.
  • Tournament Staff: A Tournament Official that has limited access to a community’s individual tournament actions through silph.gg.
 • Competitor: A single individual that is registered and competing in a tournament.
 • Spectator: Individuals at a tournament who are not Officials, including Competitors in any match in which they are not playing.

Organizátoři a personál turnaje jsou považováni za rozhodčí turnaje. Jednotlivec může jednat v jakékoli kombinaci rolí rozhodčího turnaje. Účastníci turnaji, kteří nejsou rozhodčími, jsou diváky, včetně účastníků v jakémkoliv zápase, ve kterém nehrají.

Kromě toho může Silph Arena na libovolný bodovaný turnaj delegovat své zástupce, kteří budou figurovat jako rozhodčí Areny, ale nespadají do výše uvedeného seznamu rolí a mohou být povoláni pro rozhodování jako ostatní rozhodčí.

Officials, Competitors, and Spectators are all required to follow the Silph Arena Rules. Failure to abide by these rules is grounds for penalties up to and including individual or community suspension or banning from The Silph Arena and/or The Silph League.

Evidence of misconduct by any role should be submitted via the Report Misconduct form to be reviewed by the Arena Legislation Team. All relevant evidence and information should be included.

1.4 Rozhodčí turnaje

Tournament Officials (Organizers, Admins and Staff) are responsible for the integrity of the tournament, with their duties including but not limited to:

 • Confirming that all Competitors registered are able to compete in the pairings generated by the silph.gg software within the stated round time limits
 • Potvrdit, že výsledky zápasu jsou včas a správně hlášeny na web silph.gg
 • Opravit chybně nahlášené výsledky zápasů
 • Ensuring that the round time limit (if set forth) is adhered to by all Competitors and other officials.
 • Spravedlivě a konzistentně rozhodovat a uplatňovat dobrý úsudek při dodržování pravidel Silph Areny v dané situaci
 • Podle svých nejlepších možnosti zajistit, aby všichni rozhodčí turnaje, účastníci i diváci dodržovali pravidla Silph Areny

Tournament Admins have additional responsibilities, including but not limited to:

 • Vytvořit vhodný bodovaný turnaj na webu silph.gg, který splňuje kritéria požadovaného turnaje, a zajistit vstupní kód Silph Areny
 • Ensuring accurate information is reflected on the tournament page on silph.gg including relevant links and directions for Competitors to coordinate battles
 • Setting appropriate time limits for rounds when applicable and resetting the Round Time Limit in silph.gg
 • Accurately selecting the correct tournament format to reflect whether a tournament will be held in-person or remotely*

*As of Monday March 16th, at 9:00 AM UTC, all in-person (live) tournament events have been suspended until further notice. Any accredited community found to be hosting ranked in-person events during this time will be subject to punitive actions including all involved (organizers and Competitors).

The role of Organizer is generally held by Tournament Admins, but they may elect Tournament Staff to perform this role.

Tournament Organizers have additional responsibilities, including but not limited to:

 • Zajistit místo konání turnaje, které splňuje očekávané potřeby;
 • Staffing the tournament with appropriate Tournament Officials
 • Advertising the tournament in advance of the start of the tournament
1.5 Rozhodování

Bodované turnaje vyžadují přítomnost a dostupnost (fyzicky nebo virtuálně) alespoň jednoho rozhodčího během hry, který bude rozhodovat spory, vykládat pravidla a činit další rozhodnutí.

Tournament Officials are expected to be aware of any potential logistical issues, look into possible violations, make rulings on disputes, and apply the Silph Arena Rules in a fair and consistent manner based on the official Arena Infractions Procedure Guide (AIPG).

Tito rozhodčí mají rozhodovací pramovoc na jakémkoli turnaji schváleném Arenou a od účastníků turnaje se očekává, že se budou řídit jejich interpretacemi a rozhodnutími.

1.5.1 Adjudication Levels

Adjudication levels create a standard of expectation between Tournament Officials, Competitors, and Spectators on how strictly rules will be enforced. Each level is generally a reflection of the level of game play, any prizes or invitations to be had, and the distance a Competitor may be expected to travel to participate. The Arena Adjudication Levels are below but outlined in more detail in the Arena Infractions Procedure Guide:

 • Sanctioned: This level of play is more relaxed, focusing on the fun and social aspects of the game. The majority of tournaments will be run at this level as there are no major prizes at stake and will be run by local communities.
 • Special: Tournaments at this level often award invitations to Championship level tournaments or have significant prizes available to Competitors who may have to travel some distance in order to participate. Competitors and Tournament Officials are expected to be familiar with all rules and regulations for the tournament, but there is still room for lesser punishments for minor mistakes and errors.
 • Championship: These tournaments are the highest level of competitive play in the Arena, where significant cash prizes, awards, prestige, and major competitive titles will draw Competitors from all across the globe. Anyone participating in a tournament at this level will be held to the highest standard of behavior and game play. At this level, both Competitors and Tournament Officials should be well versed in the rules and regulations of the tournament.

The Arena will make sure all Competitors, Tournament Officials, and Spectators are aware of the Adjudication Level of the tournament during the registration process.

1.6 Soutěžící

In addition to following all other Silph Arena Rules, Competitors are responsible for:

 • Behaving in a respectful manner toward Tournament Officials, Competitors, and Spectators.
 • Vytvářet si skupiny pro souboje pouze z povolených Pokémonů ze svého seznamu
 • Dodržovat oznámený čas zahájení turnaje a stanovené časové limity zápasů, co nejdříve zahájit zápas a nahlásit výsledek ihned po skončení zápasu
 • Upozornit na jakékoliv porušení pravidel nebo zásad, kterých si povšimnou
 • Upozornit rozhodčí na nabídky úplatků, sázek, nesprávného stanovení výsledku zápasu, pomalé hry nebo jakékoli nesrovnalosti ve svých výsledcích v turnaji
 • Informovat tým Areny ohledně jakýchkoli nesrovnalostí v odehraných zápasech, umístění v žebříčku nebo v poháru, jakmile tyto nesrovnalosti zpozorují
 • Používání pouze jedné karty trenéra. Soutěžící s větším počtem karet trenéra musí kontaktovat tým The Silph Road na adrese team@thesilphroad.com a požádat o sloučení dvou nebo více karet
 • Zdržet se registrace do turnajů z jakéhokoli jiného důvodu než je účast, včetně těch, kterých se nemohou zúčastnit
 • Být fyzicky přítomni pro přiřazené zápasy během turnajů probíhajících fyzicky na místě a být včas k dispozici pro přiřazené zápasy během turnajů probíhajících na dálku
 • Registrovat se a hrát výhradně s vlastním účtem a zúčastnit se turnaje pouze s jedním účtem
 • Označit se jako nezařazení hráči na své kartě trenéra, pokud někdy při hraní Pokémon GOTM manipulovali se svou polohou GPS
 • Obeznámit se s pravidly obsaženými v tomto dokumentu a dodržovat je
1.7 Diváci

Any person present (either physically or remotely) while a tournament is in play, who is not in any other category above, is a spectator. This includes Competitors that are not actively engaged in a match. Spectators are responsible for remaining courteous and passive during matches and other official tournament sections. They may not offer assistance to any competitor while the tournament is in progress and they may not seek out any player’s hidden information (as defined in Section 2.6 Hidden Information) or share any hidden information they have learned, either inadvertently or intentionally. If Spectators believe they have observed a rule or policy violation, they are encouraged to alert a Tournament Official as soon as possible.

Competitors may request that Spectators not observe their matches in order to preserve their hidden information. Tournament Officials may also instruct a spectator not observe a match or matches.

Tournaments may be live streamed or broadcast via replay at any level of ranked competition. However, Tournament Officials, Competitors, and Spectators may not publish tournament information that falls under the umbrella of Hidden Information (see Section 2.6) without express permission from each Competitor. Competitors may decline to appear in such broadcasts with the exception of Special Tournaments (as defined in section 1.1 Tournament Types) organized by the Silph Arena.

Shoutcasters, commentators, and other coverage team members are considered special Spectators. Special Spectators are subject to the rules and responsibilities of regular Spectators as outlined above with one major exception. These special Spectators are allowed to discuss tournament information, including Hidden Information, so long as they cannot be heard by the Competitors.

Any Spectator is permitted to record matches, but must do so in a way that will not be obtrusive to the Competitors. Video taken during a tournament may not be shared with any Competitor while matches are still in progress or all parties involved may be subject to penalties for 3.3 Outside Assistance.

1.8 Účast a způsobilost k účasti

Kdokoli se může zúčastnit turnaje schváleného Arenou jako soutěžící nebo získat povolení pro svou komunitu a zúčastnit se jako rozhodčí turnaje, s výjimkou následujících:

 • Osob, které mají aktuálně pozastaveno členství v Areně nebo byli vyloučeni
  • Competitors who have self-opted out of ranking or who were deranked by the Arena are still eligible to participate unless they violate one of the other exceptions below
 • Ostatních osob, kterým byla výslovně zakázána účast v zásadách Silph Areny
 • Osob do třinácti (13) let, které nejsou v doprovodu rodiče / opatrovníka
 • Osob, kterým to zakazují zákonné předpisy, pravidla organizátora turnaje nebo pořádající komunity Silph League nebo vedení místa konání

Bodované turnaje nemusí být přístupné všem, i když to je v duchu pravidel Areny doporučováno.

Tournament Officials may restrict entry to Ranked tournaments for appropriate reasons, including restricting Competitors to a local community or prohibiting an individual or group of individuals who have violated the community’s rules or otherwise demonstrated behavior not suitable to the Arena. Tournaments may also be restricted by player ranking so long as it is not used as a tool to purposefully exclude players based on their rank or to manipulate ranking.

Any Tournament Official or Competitor found to be entering or allowed to enter a tournament in order to manipulate ranking will be subject to punitive action(s) including removing tournament ranking eligibility, permanent deranking of individual account(s), and loss of accreditation with the Arena. Rank manipulation includes, but is not limited to win-trading, match fixing, creating additional accounts to increase the number of Competitors and/or rounds, and having a Competitor use a Pokémon GO or Silph Road account that they do not own.

The Silph Arena values a diverse and inclusive community where all Officials, Competitors, and Spectators feel respected and welcomed. As such, Tournament Officials may not bar Competitors based on race, gender, religion, age, sexual orientation, or other similar attributes or protected groups. Officials found to be discriminating against groups of individuals will be subject to penalties from the Arena, up to and including revoking accreditation.

1.9 Karta trenéra The Silph Road

In order for a competitor’s performance to contribute to their global rank Competitors must register for Ranked tournaments with their Travelers Card. Competitors without a Travelers Card do not need one to participate in Ranked tournaments but are encouraged to obtain one from https://thesilphroad.com/card before attending an event. If a competitor does not obtain a Travelers Card before the event, they should be aware that their matches and progression may not contribute to their ranking.

Competitors are only permitted to have one card and it must only be associated with a single Pokémon GOTM account. The name on the Travelers Card must match the trainer name in their Pokémon GOTM account. If a competitor has multiple Travelers Cards for the same Pokémon GOTM account or needs to correct the name on their Travelers Card, they should contact The Silph Road at team@thesilphroad.com and provide the link to their Travelers Card(s) and screenshot(s) of their in-game Pokémon Go trainer name.

Competitors with multiple Pokémon GOTM accounts may only use the one which matches their Travelers Card. A Competitor with multiple Pokémon GOTM accounts cannot compete with additional accounts in the Arena. No Competitor may compete with any Pokémon GOTM account and/or Travelers Card other than their own. Failure to disclose multiple cards may lead to termination of one or all of the accounts. Competitors found to have multiple cards may lead to the termination of one or all of the accounts, even if each account is associated with a unique Pokémon GOTM account. Competitors may only compete ranked with a single account and may not create a new account to compete ranked if they have self-opted out of ranking or have been deranked by the Arena.

Competitors are required to select a country on their Travelers Card which accurately reflects the location where they consistently battle and/or primarily reside. This is a one-time, permanent selection and any competitor who needs to change their selected country should email team@silph.gg. Competitors found falsifying their country will receive punitive action(s) and may forfeit their ranked status in the Arena.

Competitors who have not opted out of rankings during the Season must leave their Travelers Card publicly readable for the duration of the Season. If a competitor hides their Travelers Card (i.e. marks it 'private') they will be de-ranked for all future Arena participation.

1.10 Tournament Changes, Cancellation, & Early Conclusion

Prior to the start of a tournament, Tournament Officials may change or cancel a tournament for any reason, with no prior notice, although every effort should be made to keep the registered Competitors aware of any changes when possible.

Tournament Officials found to be cancelling tournaments in order to mitigate personal rank gains or losses will be subject to penalties from the Arena.

Tournaments should only be concluded early for reasons that mean the tournament is unable to proceed and conclude as planned. These reasons include but are not limited to:

 • A competitor dropping out or removed reduces the number of Competitors to less than the number required for the tournament to be Ranked
 • Insurmountable technical problems with the game or tournament system.
 • A change in venue compatibility, such as unsafe weather or closure.

Tournament Officials found to be cancelling tournaments in order to mitigate personal rank gains or losses will be subject to penalties from the Arena.

Mechanismy turnaje
2.1 Struktura turnaje

Ranked tournaments consist of a set number of rounds, determined by the number of Competitors when the tournament begins. Each round contains matches between paired Competitors and the round is complete when all Competitors have reported their match outcomes. Matches consist of a set of battles (or "games") between the paired Competitors. The winner of the "best of 3" match will get a point for that round. Individual battle wins are tracked for global ranking, and are recommended to be used as the primary tie-breaker option, followed by Buchholz score and then global rank.

Drawn games (i.e. when both in-game journal entries show a tie, or both show a loss) do not count toward the number of games required to complete a match and a new battle must occur until a battle is won. Battles that time-out via the Pokémon GOTM timer do not constitute a draw, and the winner therein is determined by the Journal entries of the Competitors.

Tournament Officials may set reasonable time limits on each round within which Competitors will need to start, conclude, and report their matches.

2.2 Postupy před turnajem

Prior to the start of the tournament, Competitors must register their Battle Team on silph.gg and check in with a Tournament Official to confirm attendance. Competitors are responsible for:

 • Entering the check-in code for a tournament in a timely manner after it has been announced by the Tournament Officials
 • Accurately entering their Registered Battle Team (defined in 2.4 Battle Pokémon Registration & Use) with the exact CP for each Pokémon and denoting if it is a Shadow Pokémon when applicable
 • Making sure the Pokémon that are being registered in the Battle Team have the intended movesets
 • Keeping up with any announcements and updates from Tournament Staff regarding tournament logistics

Tournament Officials must confirm the Arena Rules with the Competitors and announce any specific logistics for that tournament (i.e. round time limits). Tournament Officials are responsible for:

 • Making sure the tournament page is updated with accurate and timely information including a link to the platform where tournament discussion and organization will take place
 • Providing the check-in code to Competitors with a reasonable amount of time before the start of the tournament
 • Being familiar with and assisting Competitors through the check-in process
 • Keeping all Competitors apprised of any updates or changes regarding the status of the tournament and any tournament logistics
 • Checking to make sure all participants that are registered have checked-in and accurately updated their Battle Teams before closing check-ins and starting the tournament
2.3 Postup na konci zápasu

Match outcomes must be self-reported by each competitor via silph.gg to record the number of battles won and lost. Outcomes should be reported as soon as the match is complete and should not exceed the round time limits that may be set by Tournament Officials (to be communicated to Competitors prior to the start of the tournament).

If there is a dispute between reported match outcomes, officials will confirm the correct results via the in game journal and correct on silph.gg if necessary.

Matches may not end in a draw. Battles that end in a draw (verified by the journal entries) do not count as a win for either player. Competitors must play until the required number of wins has been achieved, unless one player has conceded, is disqualified, or is otherwise removed from the match or tournament. No other means may be used to determine the match outcome.

If a match is the final match of a tournament for a Competitor, it is the responsibility of that player to make sure they select the proper weighting for that tournament before submitting match results. Once match results have been submitted for the final round, weighting cannot be changed or updated. Tournament Officials are responsible for concluding a tournament in a timely manner once the final matchup is reported. Officials found to be failing to conclude a tournament on time may be investigated by the Arena and if they are found to be doing so to purposefully manipulate rankings will be subject to penalties.

2.4 Registrace a použití Pokémonů pro souboje

Competitors are required to register their Pokémon selections for their Battle Teams via silph.gg. Registered Battle Teams are defined as the six (6) usable Pokémon that the Competitor plans to utilize as in their current state at the start of the tournament. Once the Tournament Organizer begins the tournament, Battle Teams are locked in and revealed to all Competitors.

Altering a Battle Team in any way is forbidden once Battle Teams are revealed (even if a late power-up or evolution would achieve the CP and/or species that was registered). The only exception to this is Best Buddy Pokémon, which is outlined in more detail in Section 1.1 Tournament Types. Altering may include but is not limited to powering up, evolving, using TMs, adding a second move, purifying, or swapping alternate Pokémon within a species. If a Competitor is using the same Pokémon across multiple tournaments that take place during the same or similar time period, they may not use a TM to change the moveset of that Pokémon. If a Competitor is found to be using a TM on a Pokémon to change moves between tournaments, that player is subject to penalties as deemed fit by the Tournament Officials.

Battle Team registration information may be posted publicly, with or without unique competitor attribution, or kept hidden depending on the specific ruleset of the tournament. Generally, Battle Teams will be public information during Ranked events, but it is every official’s and competitor’s responsibility to know the specific rules of their event and to enforce and abide by them.

It is the responsibility of all Competitors to make sure they are using a legal Battle Party during each game of their match. A legal Battle Party is defined as 3 Pokémon from the Registered Battle Team. In the event that a Competitor selects an invalid Pokémon and locks in for a match, or if a Competitor notices their opponent selected an invalid Pokémon in their Battle Party, this information should be brought to their opponent and a Tournament Official immediately. A Tournament Official may issue penalties up to and including a match loss if a Competitor is using an illegal Battle Party. However, if a rematch is ruled in the case of an invalid Pokémon in a Competitor’s Battle Party, the initial game is discarded and new teams and leads may be selected.

2.5 Start of a Battle

A battle officially begins when the first Pokémon has been visually revealed in the Pokémon GO™ Battle. If the Battle is cancelled, either by a Competitor or by technical malfunction, before the first Pokémon of either Competitor is revealed on screen, both players have the option to choose new teams and/or leads. If one opponent gains any knowledge of hidden information (as defined in Section 2.6 Hidden Information) or their opponent’s Pokémon, they are obligated to inform their opponent of what they saw or heard and their own lead Pokémon so that both Competitors enter the match with the same information. The match may then be replayed with the same leads, but new teams selected if they choose.

2.6 Hidden Information

Hidden information refers to information that is not revealed or displayed publicly by either the functionality of Pokémon GOTM battles or the Silph Arena. This includes but is not limited to Battle Parties, battle tactics and strategy, and movesets on registered Pokémon.

Throughout the tournament, including pre-tournament procedures, Competitors are responsible for making reasonable efforts to prevent others’ hidden information from being revealed.

In order to preserve hidden information, Competitors should refrain from spectating other matches in their tournament until they have completed their final match, unless the Competitors being observed permit it. Competitors must not actively attempt to gain hidden information and should not share information that was inadvertently learned. However, it is the responsibility of each competitor to protect their own hidden information, and Competitors are not required to inform opponents who accidentally reveal hidden information.

2.7 Battle Team Checks

Officials have the option to perform Battle Team checks (checking for compliance with what is registered on silph.gg, i.e. Pokémon species and CP) at Ranked tournaments at their discretion.

Officials may also require reasonable information (such as Fast and Charged TM count) to be verified and recorded prior to the tournament start and perform audits during the tournament.

Officials may not require that Hidden Information (such as moveset/existence of second move) be gathered, unless they can verify that only non-competitor Tournament Officials will have access to said information during the tournament.

Officials may not require additional information during registration or dispute resolution. Examples of inappropriate information collection include:

 • Lokace chycení pokémona
 • Mapa Gymů soutěžícího
 • Důkaz o cestování
 • Prohledávání stažených aplikací nebo historie aplikací
 • Cokoliv jiného, co není ve hře Pokémon GOTM

Excessive searches are not acceptable, even in cases of suspected rule violation(s).

If an official suspects a competitor has manipulated their GPS but failed to opt out of ranking, any and all evidence (i.e. screenshots of shared images or conversations) should be submitted via the Report Misconduct form to be reviewed by the Arena Team.

2.8 Time Extensions

Officials may pause the tournament to investigate and rule on disputes or other issues and may choose to extend the round time limit if warranted.

An official may also pause the round for other reasonable situations such as a meal break for the Competitors, in which case they should extend the round time limit to account for the paused time.

Competitors may request a time extension due to extenuating circumstances or personal emergencies, and Tournament Officials should do their best to grant these requests. However, Officials should prioritize a timely tournament for the majority of Competitors and may deny a requested extension in order to fulfill that duty.

2.9 Conceding Battles/Matches or Withdrawing from Tournaments

Competitors may concede a battle or match, or withdraw (“drop”) from a tournament at any time. The decision to do so must not be influenced by any competitor or official in any way. Other Competitors, officials, or Spectators may not imply, suggest, or otherwise require that a competitor concede or withdraw for any reason.

If a competitor chooses to drop from a tournament, they should inform a tournament official as soon as possible. If a competitor drops from a tournament before the tournament has started and first round pairings are revealed, they are considered to have not participated in the tournament. Competitors who drop after round pairings have been generated may elect to complete the match and report the outcome, otherwise they chose to concede the match and have it reported as a loss by an official. If a Competitor needs to withdraw during a tournament the following actions will be taken by Tournament Officials:

 • A match loss will be issued if a Competitor needs to be removed before completing their match
 • The match results will stand if a Competitor needs to be removed after completing their match
 • Both Competitors will receive a loss and be removed from the tournament if they both fail to present themselves for a match
 • A match loss may be awarded if a single Competitor attempts to make an effort to coordinate their battle within the round time limit*

*It is up to the discretion of the Tournament Officials to determine if one or both players attempted to make an effort to coordinate their battle. Tournament Officials should use their best judgement to be fair when assessing the efforts of each Competitor.

If a Competitor asks to be removed, Tournament Officials should immediately remove the player in order to avoid unnecessary losses. Officials should not change the match results before removing the player as the system will handle assigning wins and losses accordingly. If a Competitor asks to be removed and a Tournament Official fails to do so, the Competitor may submit an appeal to the Arena Legislation team by using the Misconduct Form.

If a competitor refuses to play, leaves the tournament before their match is complete, or is otherwise unable or unwilling to complete their match within the stated time limit, it is assumed that they have conceded the match and it will be reported as a loss by an official. If a competitor is unable or unwilling to complete their match in the next round, they will be assigned a loss for that match and removed from the tournament.

2.10 Technické chyby/poruchy během zápasů

In the event that a hardware or software malfunction significantly impacts the outcome of a game, the competitor so affected must immediately bring it to the attention of their opponent. Some examples of issues that do not warrant a rematch include standard game occurrences (such as the inability to switch a Pokémon or use a charge move while the fast move animation is still in play) and user error (such as a phone notification disrupting play)

The competitor experiencing the issue must inform their opponent immediately, and they may decide to play through or restart the battle. Both Competitors are responsible for assessing the magnitude of impact the error had on the results of the game and, if it is agreed to have had a significant impact on the game’s outcome, may restart that game.

If an opponent disputes the technical glitch’s negative impact, or if a competitor quits the battle before they both agree, video evidence must be provided. Competitors providing video evidence should attempt to submit the full length of the battle in order to provide Tournament Staff with as much information as possible to make a judgement call. The responsibility to provide video evidence falls on the Competitor who believes that there was a technical malfunction that significantly impacted the result of their match. If there is no evidence of a malfunction, and opponents disagree on a technical malfunction, the game’s outcome will stand and no re-match is required. The opponent not making a dispute is not obligated to provide any video evidence unless they are willing, or the Tournament Staff requests it to get more information on the issue being reviewed.

In the event of a restart for an individual game, both Competitors must utilize the same lead Pokémon as chosen for the disrupted game, but the remaining two Pokémon in their Battle Party may be changed. Competitors are not required to replay in the same manner as the interrupted game.

Modifying a lead Pokémon used in a rematch may result in a game loss from an Official if evidence can be provided. If this error is committed with the intent to gain advantage, the Official may take further action, including removing the Competitor from the tournament. If a rematch is ruled in the case of an invalid Pokémon in a Competitor’s Battle Party, the initial game is discarded and new teams and leads may be selected.

If technical errors or malfunctions delay the match outcome from being determined and reported, an official should be called to investigate and provide a solution. If these delays cause a match to exceed the round time-limit before a winner can be determined, an official may grant a time extension for another battle to take place or may declare the winner to be the competitor who had won the most games up to that point.

2.11 Bluffing

Competitors may "bluff" one or more Pokémon in their registered Battle Team, i.e. registering a Pokémon that they do not possess or intend to use. If a competitor chooses to bluff, they are still restricted to choosing their Battle Teams from the Pokémon in their registered Battle Party. No other Pokémon may be used in place of a bluffed Pokémon, including a Pokémon with a different CP than registered, or a Pokémon that achieved the registered state after the tournament began (via evolution, power-up, or any other means of altering the Pokémon).

2.12 Appeals to the Silph Arena Team

If a competitor disagrees with an official’s ruling, they may appeal the ruling to the Silph Arena with the knowledge that their ruling may not be heard or a decision reached before the end of the season.

Competitors may not appeal before the full ruling is made by Tournament Officials, and the ruling made by the Silph Arena is final. To send an appeal to the Silph Arena, submit a report through the Report Misconduct page.

Porušení pravidel turnaje
3.1 Podvádění

Cheating during a tournament is forbidden. Cheating is defined as actively breaking a rule with the intention of gaining an advantage from the action. Any allegations of cheating must be brought to the Tournament Officials for review. Officials may issue an appropriate penalty and/or submit evidence of misconduct to the Silph Arena Team to be reviewed and logged. The Arena Team may issue further penalties based on the severity of the infraction and any prior infractions.

3.2 Nesprávné určení vítěze

Improperly determining a winner is defined as any action or offer of action outside of Pokémon GOTM gameplay used to determine the outcome of a battle or match. The only exception would be if an opponent has conceded, is disqualified, has received a valid penalty of a battle or match loss, or is otherwise removed from the tournament.

Other Competitors, officials, or Spectators may not imply, suggest, or otherwise require that a competitor concede or withdraw from any match for any reason.

The result of a match or game may not be randomly or arbitrarily decided by any means, including but not limited to flipping a coin, proxy playing, or playing any other game.

3.3 Vnější pomoc a externí zdroje

Once a tournament begins, Competitors may not receive any outside assistance.

 • Competitors may not seek play advice from anyone, whether physically present or not, and no outside advice may be given to Competitors. This includes coaching at any point before, during, and after each match through the conclusion of the tournament. Coaching is defined as receiving information from another Competitor or Spectator that informs a Competitor’s decisions and strategies.
 • Competitors may not have another Competitor or Spectator piloting their account, whether physically present or remotely, during a tournament. Each player must compete with their own account and that account must match the Travelers Card for that Competitor. If the in game account and Travelers Card do not match players should follow the instructions in section 1.9 The Silph Road Travelers Card.
 • Competitors and Spectators must refrain from providing any information about Battle Team or Battle Party selections (including movesets) or strategies while the tournament is in progress.
 • Competitors may not utilize any programmatic or script-driven resources which provide strategic direction against teams of 3 made from their opponent’s specific Battle Team, including anything which provides advice on team composition, shield usage, charge move selection, or any simulation of move-for-move matchups against your opponent’s Battle Team.
 • Competitors may reference allowed notes and resources; however, they must complete their match within the time limits provided stated by the Tournament Official. Taking too long to review notes may incur a slow-play penalty.

  Some examples of resources that are allowed:

  • Type and effectiveness charts.
  • Meta infographics.
  • Pre-calculated reminders of key matchups.
  • Ranked lists of one Pokemon and its aggregated battle scores or ratings against the other eligible Pokemon (i.e. “the meta”).

Competitors are expected to come to the battle prepared, having done their homework and training ahead of time, ready to take on their opponent using their own skill, without using programming, AI, or other people to make their critical decisions.

3.4 Sázky

Tournament Officials, Competitors, and Spectators, whether physically or remotely present, may not wager or bet on any portion of a tournament, match, or game.

3.5 Nesportovní chování

Unsporting conduct will not be tolerated at any time before, during, or after a tournament. All officials, Competitors, and Spectators must behave in a polite and respectful manner. Unsporting conduct toward any officials, Competitors, or Spectators is unacceptable and will not be tolerated. Examples include, but are not limited to:

 • Engaging in behavior, either in person or online, that could reasonably be expected to create a feeling of being harassed (sexually or otherwise), bullied, stalked, shamed, or intimidated.
 • Being argumentative, belligerent, insulting, or aggressive.
 • Violating personal privacy or safety.
 • Failing to follow the instructions of a tournament official.

Officials must investigate any potential cases of unsporting conduct, take appropriate actions when necessary, and report incidents to the Silph Arena for further review and logging.

3.6 Pomalá hra

Competitors must organize their Battle Parties and begin their assigned battles in a timely fashion, adhere to the time limits specified for the tournament, and report match outcomes as soon as the match is complete. Stalling gameplay and/or match reporting is not permitted from Competitors or officials and may result in a battle loss, match loss, removal from the tournament, or additional punitive actions from the Silph Arena.

©2020 The Silph Road | Všechna práva vyhrazena | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon a všechna příslušná jména jsou ochrannými známkami a © společnosti Nintendo 1996-2020
Pokémon GO je ochranná známka a © společnosti Niantic, Inc.
The Silph League Arena, Silph.gg a The Silph Road nejsou spojeny se společností Niantic Inc., The Pokemon Company nebo Nintendo.
V případě dotazů se obraťte na Team@TheSilphRoad.com