Silph League Arena

Pravidla schválených soutěží

„Zjednodušená” verze

(Tato stručná verze pravidel Areny slouží pro přehlednost. Pokud byste měli další otázky nebo potřebujete vyřešit spor, nahlédněte do kompletních pravidel níže.)

Aby se účast na turnaji počítala do globálního umístění hráče, musí být turnaj „akreditovaný“. To znamená, že jej musí pořádat pověřená členská komunita Silph League, musí dodržovat pravidla Areny, musí jít o bodovaný turnaj a musí náležitě proběhnout a výsledky musí být nahlášeny přes web Silph.gg. Zkrácená pravidla Areny jsou následující:

 1. Žádné změny pravidel: Organizátoři bodovaných turnajů v Areně nesmí zavádět ani vyžadovat žádné úpravy nebo dodatky těchto standardizovaných pravidel. V opačném případě turnaj již nebude akreditován a nebude mít vliv na umístění hráče.
 2. Výběr týmu: Můžete používat pouze 6 Pokémonů zaregistrovaných při vstupu do turnaje. Jakákoliv úprava týmu pro souboje po zahájení turnaje je zakázána (viz bod 1.1 Typy turnajů).
 3. Výběr ligy: Všechny zápasy se musí odehrát ve stanovené lize.
 4. Tři souboje: Soupeři se utkají ve třech hrách, ze kterých vzejde vítěz. Vítěz může být určen pouze normálním průběhem ve hře a v případě sporů bude použit Journal ve hře. Soupeři se nesmí domluvit a hlásit výsledky, ke kterým nedošlo.
 5. Remízy: Pokud souboj skončí nerozhodně (tedy Journal obou hráčů ukazuje remízu nebo prohru), musí být odehrána nová hra, dokud jeden hráč nezvítězí. Pokud během souboje vyprší časový limit ve hře Pokémon GOTM, nejedná se o remízu a vítěz je určen záznamem v Journalu hráčů.
 6. Spory: Pokud se soupeři neshodnou na výsledku zápasu, personál zkontroluje záznamy v Journalu nebo dostupné videozáznamy a určí výsledek zápasu.
 7. Technické potíže: Pokud máte závažné technické potíže, sdělte to svému soupeři. Pokud se oba hráči shodnou, že by byl ovlivněn výsledek zápasu, bude znovu odehrána aktuální hra, ve které musí být použity stejné skupiny a stejný úvodní Pokémon. Pokud technické potíže znemožňují odehrát hru po dobu 10 minut nebo pokud se hráči neshodnou na dopadu potíží, požádejte o pomoc personál turnaje.
 8. Profesionalita: Očekává se, že soutěžící budou zdvořilí vůči svým soupeřům, personálu turnaje i divákům. Obtěžování, agrese, zastrašování a jiné nevhodné chování je třeba nahlásit personálu a může být náležitě potrestáno.
 9. Bezplatná účast: Akreditované turnaje nesmí být zpoplatněné. V místě konání může být vyžadováno vstupné (např. herní výstava apod.), ale organizátor turnaje nesmí vyžadovat poplatek za účast. Je možné vybírat dobrovolné startovné nebo využít crowdfunding pro pokrytí nákladů za místo konání, ceny aj.
 10. Rozhodnutí personálu: Veškerá rozhodnutí personálu jsou konečná. Pokud je vaším soupeřem člen personálu, o jakýchkoliv sporech bude rozhodovat další organizátor, pokud však turnaj nemá jen jednoho organizátora. Pokud se chcete odvolat vůči rozhodnutí organizátora, odešlete veškeré důkazy a potřebné informace prostřednictvím formuláře pro nahlášení porušení pravidel a tým Areny je přezkoumá.
 11. Spoofing: Soutěžící, kteří ve hře Pokémon GOTM zfalšovali svou polohu GPS, se musí odhlásit z žebříčku a mohou se účastnit akreditovaných turnajů pouze jako nezařazení hráči.

Pravidla schválených soutěží Silph League Arena

Úvod

Silph League Arena („Silph Arena“ nebo „Arena“) je komunitní hráčská organizace, která akredituje a umožňuje tisícům hostitelských komunit po celém světě pořádat standardizované, bodované turnaje během soutěžní sezóny. Pravidla a zásady v tomto dokumentu a v jakýchkoli jiných oficiálních dokumentech Silph Areny jsou navrženy tak, aby podporovaly spravedlivý a neměnný průběh hraní ve všech komunitách akreditovaných v Silph League, bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Soutěžící a rozhodčí jsou zodpovědní za to, že jsou obeznámeni s nejnovějšími pravidly Silph Areny a za jejich dodržování, stejně jako všech ostatních pravidel stanovených pro daný turnaj. Dále se od soutěžících, rozhodčích a diváků vyžaduje, aby se ke všem ostatním účastníkům chovali zdvořile.

Soutěžící, rozhodčí a diváci jsou povinni dodržovat psaná pravidla i ducha, ve kterém byla pravidla vytvořena.

Osoby, které poruší pravidla Areny, mohou být potrestány podle úrovně porušení pravidel, včetně případného trvalého vyloučení z Areny.

Silph Arena si vyhrazuje právo změnit tato pravidla bez předchozího upozornění a prostřednictvím tohoto dokumentu a dalších oficiálních dokumentů a komunikačních kanálů Areny interpretovat, objasňovat nebo jinak vydávat oficiální změny.

Základní jednotky turnaje
1.1 Typy turnajů

Turnaje pořádané pomocí softwaru na webu Silph.gg mohou být bodované nebo nebodované.

Nebodované turnaje

Nebodované turnaje nepodléhají pravidlům uvedeným v tomto dokumentu, ale při vytváření turnaje musí být označeny jako nebodované. Z bodovaných turnajů se v určitých situacích mohou stát nebodované, mimo jiné včetně případů, kdy je počet účastníků nižší, než je vyžadováno pro bodovaný turnaj (8), nebo při nedodržení pravidel bodovaných turnajů.

Bodované turnaje

Všechny bodované turnaje organizují komunity Silph League, které souhlasí s dodržováním Pravidel schválených soutěží Silph League Arena a kodex chování Silph League.

Ve všech bodovaných turnajích

 • Soutěžící si vytvoří tým 6 Pokémonů (tým pro souboje), který si zaregistrují před začátkem turnaje.
 • V každém týmu pro souboje je povolen pouze jeden Pokémon daného druhu, což určuje odlišné číslo v Pokédexu (např. Ivysaur a Venusaur) nebo rozdílné typy (např. Sunny a Rainy Castform).
 • Všechny týmy 3 Pokémonů (skupina pro souboj) používané v zápasech musí být složeny z jakékoli kombinace těchto 6 Pokémonů.
 • Po zahájení turnaje jsou týmy pro souboje uloženy a zveřejněny pro všechny účastníky. Jakákoliv úprava týmu pro souboje, včetně mimo jiné evoluce, použití TM, přidání druhého útoku, použití možnosti Power Up nebo Purify nebo výměna za jiného Pokémona stejného druhu, je po zveřejnění týmů pro souboje zakázána (i v případě, že by Power Up nebo evoluce vedla k výslednému CP nebo druhu, který byl zaregistrován).
  • V bodovaných turnajích je povoleno používat Best Buddy Pokémona, nicméně v každém turnaji je možné použít jen jednoho v tomto posíleném stavu a soutěžící jej mohou používat pouze se zaregistrovaným CP.
  • Soutěžící si během turnaje mohou měnit svého buddy Pokémona, pokud jej před použitím v souboji vrátí zpět na zaregistrované CP (ať už jde o normální nebo vylepšené CP).
 • Shadow Pokémon are permitted in ranked tournaments (unless restricted by a specific Cup's rules) and must be designated as such when a competitor registers their Battle Team.
  • Multiple Shadow Pokémon may be registered in a single Battle Party, but not alongside their non-Shadow or Purified forms. They are considered the same species, sharing a Pokédex number and typing.
 • Nesmí být zavedena žádná omezení povolených Pokémonů nad rámec výslovně stanovených pravidel turnaje, například omezení typu pro pohárový turnaj. Turnaje s otevřeným formátem například nesmí mít omezení typu.
 • Minimálně 8 soutěžících musí dokončit alespoň dvě celá kola.
 • Software Silph Areny na webu Silph.gg musí být použit pro registraci, párování a hlášení výsledků zápasů.

1. Pohárový turnaj

Pohárové turnaje jsou speciální podmnožinou bodovaných turnajů, které mají jedinečná jména, pravidla a vlastnosti, stanovené výhradně Silph Arenou, která musí rozhodčí i účastníci turnaje dodržovat. Aby mohl být turnaj uznán jako platný pohár, musí být zahájen a ukončen (poslední nahlášený zápas turnaje) ve stanoveném časovém období.

Jakékoli změny pravidel, o kterých rozhodne Silph Arena a které mají vliv na soutěžní ligu, jež vzniknou během období konání poháru nebo mezi poháry, budou veřejně zobrazena na stránce při vytváření typu turnaje a budou oznámena prostřednictvím oficiálních kanálů před zavedením změn.

Pokud Silph Arena výslovně nestanoví jinak, je povoleno používat nové Pokémony, útoky atd., vydané během období konání poháru, pokud splňují pravidla poháru.

2. Ligový turnaj s otevřeným formátem

Open League Tournaments (previously called simply “Ranked Tournaments”) abide by all Arena sanctioning and must have no additional restrictions on Battle Team selections other than that all battles are fought in the designated League (Great, Ultra, or Masters).

3. Speciální turnaj

V průběhu sezóny může Silph Arena nabízet některé speciální turnaje s dalšími nebo alternativními pravidly a omezeními, která jsou stanovena výhradně týmem Areny. Tyto speciální turnaje mohou účastníkům nabídnout další příležitost zvýšit své umístění v globálním žebříčku. Mezi tyto turnaje patří například otevřené kvalifikace na mistrovství, regionální mistrovství atd.

Speciální turnaje může pořádat pouze Arena nebo komunity, které Silph Arena vybrala a schválila.

Pořadatelé turnaje nemohou nijak rozšiřovat nebo upravovat pravidla stanovená pro poháry nebo jiné bodované turnaje. Jakékoli změny pravidel zneplatní turnaj a dosažené výsledky účastníků.

1.2 Zveřejnění informací o turnajích

Silph League Arena si vyhrazuje právo kdykoliv zveřejnit informace o turnajích (také v průběhu turnaje). Informace o turnaji mimo jiné zahrnují týmy pro souboje jednoho nebo více účastnjíků, popis strategií nebo průběhu zápasu, přepisy, videozáznamy a turnajové záznamy. Silph Arena si vyhrazuje právo zveřejnit informace o trestech a zákazech.

1.3 Role v turnajích

Pro účely turnaje jsou stanoveny následující role:

 • Organizátor turnaje
 • Personál turnaje
 • Soutěžící
 • Divák

Organizátoři a personál turnaje jsou považováni za rozhodčí turnaje. Jednotlivec může jednat v jakékoli kombinaci rolí rozhodčího turnaje. Účastníci turnaji, kteří nejsou rozhodčími, jsou diváky, včetně účastníků v jakémkoliv zápase, ve kterém nehrají.

Kromě toho může Silph Arena na libovolný bodovaný turnaj delegovat své zástupce, kteří budou figurovat jako rozhodčí Areny, ale nespadají do výše uvedeného seznamu rolí a mohou být povoláni pro rozhodování jako ostatní rozhodčí.

Rozhodčí, účastníci a diváci jsou povinni dodržovat pravidla Silph Areny. Nedodržení těchto pravidel může být potrestáno, až do pozastavení nebo ukončení členství jednotlivce nebo komunity v Silph Areně nebo Silph League.

Důkazy o porušení pravidel kterýmkoli účastníkem je třeba odeslat prostřednictvím formuláře pro nahlášení porušení pravidel a tým Areny je přezkoumá. Je nutné přiložit všechny relevantní informace a podrobnosti.

1.4 Rozhodčí turnaje

Rozhodčí turnaje (organizátoři a personál) zodpovídají za integritu turnaje a mezi jejich povinnosti mimo jiné patří:

 • Potvrdit, že všichni zaregistrovaní účastníci mohou ve stanovených časových limitech soutěžit v párech vygenerovaných softwarem na webu silph.gg;
 • Potvrdit, že výsledky zápasu jsou včas a správně hlášeny na web silph.gg
 • Opravit chybně nahlášené výsledky zápasů
 • Zajistit, aby všichni soutěžící a ostatní rozhodčí dodržovali časový limit kola (pokud je stanoven)
 • Spravedlivě a konzistentně rozhodovat a uplatňovat dobrý úsudek při dodržování pravidel Silph Areny v dané situaci
 • Podle svých nejlepších možnosti zajistit, aby všichni rozhodčí turnaje, účastníci i diváci dodržovali pravidla Silph Areny

Organizátoři turnaje mají další povinnosti, mimo jiné:

 • Vytvořit vhodný bodovaný turnaj na webu silph.gg, který splňuje kritéria požadovaného turnaje, a zajistit vstupní kód Silph Areny
 • Zajistit místo konání turnaje, které splňuje očekávané potřeby;
 • Jmenovat vhodný personál

Roli organizátora obvykle zastávají správci komunity Silph League, ale správci mohou do této role jmenoval personál turnaje.

1.5 Rozhodování

Bodované turnaje vyžadují přítomnost a dostupnost (fyzicky nebo virtuálně) alespoň jednoho rozhodčího během hry, který bude rozhodovat spory, vykládat pravidla a činit další rozhodnutí.

Očekává se, že rozhodčí turnaje budou vědět o jakýchkoli potenciálních logistických problémech, budou řešit možná porušení pravidel, rozhodovat o sporech a spravedlivě a konzistentně uplatňovat pravidla Silph Areny.

Tito rozhodčí mají rozhodovací pramovoc na jakémkoli turnaji schváleném Arenou a od účastníků turnaje se očekává, že se budou řídit jejich interpretacemi a rozhodnutími.

1.6 Soutěžící

Kromě dodržování všech pravidel Silph Areny jsou účastníci povinni:

 • Chovat se uctivě vůči rozhodčím turnaje, účastníkům a divákům
 • Vytvářet si skupiny pro souboje pouze z povolených Pokémonů ze svého seznamu
 • Dodržovat oznámený čas zahájení turnaje a stanovené časové limity zápasů, co nejdříve zahájit zápas a nahlásit výsledek ihned po skončení zápasu
 • Upozornit na jakékoliv porušení pravidel nebo zásad, kterých si povšimnou
 • Upozornit rozhodčí na nabídky úplatků, sázek, nesprávného stanovení výsledku zápasu, pomalé hry nebo jakékoli nesrovnalosti ve svých výsledcích v turnaji
 • Informovat tým Areny ohledně jakýchkoli nesrovnalostí v odehraných zápasech, umístění v žebříčku nebo v poháru, jakmile tyto nesrovnalosti zpozorují
 • Používání pouze jedné karty trenéra. Soutěžící s větším počtem karet trenéra musí kontaktovat tým The Silph Road na adrese team@thesilphroad.com a požádat o sloučení dvou nebo více karet
 • Zdržet se registrace do turnajů z jakéhokoli jiného důvodu než je účast, včetně těch, kterých se nemohou zúčastnit
 • Být fyzicky přítomni pro přiřazené zápasy během turnajů probíhajících fyzicky na místě a být včas k dispozici pro přiřazené zápasy během turnajů probíhajících na dálku
 • Registrovat se a hrát výhradně s vlastním účtem a zúčastnit se turnaje pouze s jedním účtem
 • Označit se jako nezařazení hráči na své kartě trenéra, pokud někdy při hraní Pokémon GOTM manipulovali se svou polohou GPS
 • Obeznámit se s pravidly obsaženými v tomto dokumentu a dodržovat je
1.7 Diváci

Každý, kdo se zúčastní probíhajícího turnaje (ať už fyzicky nebo na dálku) a kdo nespadá do žádné výše uvedené kategorie, je divákem. Patří sem také soutěžící, kteří nejsou aktivně zapojeni do zápasu. Diváci zodpovídají za slušné a pasivní chování během zápasů a dalších částí turnaje. V průběhu turnaje nesmí nabízet svou pomoc žádnému soutěžícímu a také nesmí zjišťovat žádné skryté informace hráčů (uvedené v části 2.5 Skryté informace) ani sdělovat skryté informace, které zjistili, ať už záměrně nebo neúmyslně. Pokud se divák domnívá, že došlo k porušení pravidel nebo zásad, měl by co nejdříve informovat rozhodčí.

Soutěžící mohou požadovat, aby diváci nesledovali jejich zápasy, aby si uchovali své skryté informace. Rozhodčí turnaje také mohou nařídit divákovi, aby nesledovali zápas nebo zápasy.

1.8 Účast a způsobilost k účasti

Kdokoli se může zúčastnit turnaje schváleného Arenou jako soutěžící nebo získat povolení pro svou komunitu a zúčastnit se jako rozhodčí turnaje, s výjimkou následujících:

 • Osob, které mají aktuálně pozastaveno členství v Areně nebo byli vyloučeni
 • Ostatních osob, kterým byla výslovně zakázána účast v zásadách Silph Areny
 • Osob do třinácti (13) let, které nejsou v doprovodu rodiče / opatrovníka
 • Osob, kterým to zakazují zákonné předpisy, pravidla organizátora turnaje nebo pořádající komunity Silph League nebo vedení místa konání

Bodované turnaje nemusí být přístupné všem, i když to je v duchu pravidel Areny doporučováno.

Pořadatelé turnaje mohou z vhodných důvodů omezit vstup na bodované turnaje, včetně omezení soutěžících na místní komunitu nebo zákazu jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, kteří porušili pravidla komunity nebo se chovají v rozporu s pravidly Areny.

Pořadatelé nemohou vyloučit soutěžící na základě rasy, pohlaví, víry, věku, sexuální orientace nebo jiných podobných atributů. Pořadatelé také nemohou vyloučit nebo umožnit vstup soutěžícím nebo skupinám soutěžících při pokusu o manipulaci nebo ovlivnění výsledků zápasů nebo turnaje, žebříčků a umístění hráče.

1.9 Karta trenéra The Silph Road

In order for a competitor’s performance to contribute to their global rank competitors must register for Ranked tournaments with their Travelers Card. Competitors without a Travelers Card do not need one to participate in Ranked tournaments but are encouraged to obtain one from https://thesilphroad.com/card before attending an event. If a competitor does not obtain a Travelers Card before the event, they should be aware that their matches and progression may not contribute to their ranking.

Competitors are only permitted to have one card and it must only be associated with a single Pokémon GOTM account. The name on the Travelers Card must match the trainer name in their Pokémon GOTM account. If a competitor has multiple Travelers Cards or needs to correct the name on their Travelers Card, they should contact The Silph Road at team@thesilphroad.com and provide the link to their Travelers Card(s) and screenshot(s) of their in-game Pokémon Go trainer name.

Competitors with multiple Pokémon GOTM accounts may only use the one which matches their Travelers Card. No Competitor may compete with any Pokémon GOTM account and/or Travelers Card other than their own. Failure to disclose multiple cards may lead to termination of one or all of the accounts.

Competitors are required to select a country on their Travelers Card which accurately reflects the location where they consistently battle and/or primarily reside. This is a one-time, permanent selection and any competitor who needs to change their selected country should email team@silph.gg. Competitors found falsifying their country will receive punitive action(s) and may forfeit their ranked status in the Arena.

Competitors who have not opted out of rankings during the Season must leave their Travelers Card publicly readable for the duration of the Season. If a competitor hides their Travelers Card (i.e. marks it 'private') they will be de-ranked for all future Arena participation.

1.10 Tournament Changes, Cancellation, & Early Conclusion

Prior to the start of a tournament, Tournament Organizers may change or cancel a tournament for any reason, with no prior notice, although every effort should be made to keep the registered competitors aware of any changes when possible.

Tournaments should only be concluded early for reasons that mean the tournament is unable to proceed and conclude as planned. These reasons include but are not limited to:

 • A competitor dropping out or removed reduces the number of competitors to less than the number required for the tournament to be Ranked
 • Insurmountable technical problems with the game or tournament system.
 • A change in venue compatibility, such as unsafe weather or closure.
Mechanismy turnaje
2.1 Struktura turnaje

Ranked tournaments consist of a set number of rounds, determined by the number of competitors when the tournament begins. Each round contains matches between paired competitors and the round is complete when all competitors have reported their match outcomes. Matches consist of a set of battles (or "games") between the paired competitors. The winner of the "best of 3" match will get a point for that round. Individual battle wins are tracked for global ranking, but do not affect the tournament outcome beyond contributing to the secondary tie-breaker option.

Drawn games (i.e. when both in-game journal entries show a tie, or both show a loss) do not count toward the number of battle wins required. Battles that time-out via the Pokémon GOTM timer do not constitute a draw, and the winner therein is determined by the Journal entries of the competitors.

Tournament officials may set reasonable time limits on each round within which competitors will need to start, conclude, and report their matches.

2.2 Postupy před turnajem

Prior to the start of the tournament, competitors must register their Battle Team on silph.gg and check in with an official to confirm attendance.

Tournament officials must confirm the Arena Rules with the competitors and announce any specific logistics for that tournament (i.e. round time limits).

2.3 Postup na konci zápasu

Match outcomes must be self-reported by each competitor via silph.gg to record the number of battles won and lost. Outcomes should be reported as soon as the match is complete and should not exceed the round time limits that may be set by Tournament Organizers (to be communicated to competitors prior to the start of the tournament).

If there is a dispute between reported match outcomes, officials will confirm the correct results via the in game journal and correct on silph.gg if necessary.

Matches may not end in a draw. Battles that end in a draw (verified by the journal entries) do not count as a win for either player. Competitors must play until the required number of wins has been achieved, unless one player has conceded, is disqualified, or is otherwise removed from the match or tournament. No other means may be used to determine the match outcome.

2.4 Registrace a použití Pokémonů pro souboje

Competitors are required to register their Pokémon selections for their Battle Teams via silph.gg. Registered Battle Teams record the composition of each competitor’s usable Pokémon at the start of the tournament. Once the Tournament Organizer begins the tournament, Battle Teams are locked in and revealed to all competitors.

Altering a Battle Team in any way is forbidden once Battle Teams are revealed (even if a late power-up or evolution would achieve the CP and/or species that was registered). Altering may include but is not limited to powering up, evolving, using TMs, adding a second move, purifying, or swapping alternate Pokémon within a species.

Battle Team registration information may be posted publicly, with or without unique competitor attribution, or kept hidden depending on the specific ruleset of the tournament. Generally, Battle Teams will be public information during Ranked events, but it is every official’s and competitor’s responsibility to know the specific rules of their event and to enforce and abide by them.

2.5 Skryté informace

Hidden information refers to information that is not revealed or displayed publicly by either the functionality of Pokémon GOTM battles or the Silph Arena. This includes but is not limited to Battle Parties, battle tactics and strategy, and movesets on registered Pokémon.

Throughout the tournament, including pre-tournament procedures, competitors are responsible for making reasonable efforts to prevent others’ hidden information from being revealed.

In order to preserve hidden information, competitors should refrain from spectating other matches in their tournament until they have completed their final match, unless the competitors being observed permit it. Competitors must not actively attempt to gain hidden information and should not share information that was inadvertently learned. However, it is the responsibility of each competitor to protect their own hidden information, and competitors are not required to inform opponents who accidentally reveal hidden information.

2.6 Kontroly týmů pro souboje

Officials have the option to perform Battle Team checks (checking for compliance with what is registered on silph.gg, i.e. Pokémon species and CP) at Ranked tournaments at their discretion.

Officials may also require reasonable information (such as Fast and Charged TM count) to be verified and recorded prior to the tournament start and perform audits during the tournament.

Officials may not require that Hidden Information (such as moveset/existence of second move) be gathered, unless they can verify that only non-competitor Tournament Officials will have access to said information during the tournament.

Officials may not require additional information during registration or dispute resolution. Examples of inappropriate information collection include:

 • Lokace chycení pokémona
 • Mapa Gymů soutěžícího
 • Důkaz o cestování
 • Prohledávání stažených aplikací nebo historie aplikací
 • Cokoliv jiného, co není ve hře Pokémon GOTM

Excessive searches are not acceptable, even in cases of suspected rule violation(s).

If an official suspects a competitor has manipulated their GPS but failed to opt out of ranking, any and all evidence (i.e. screenshots of shared images or conversations) should be submitted via the Report Misconduct form to be reviewed by the Arena Team.

2.7 Nastavení času

Officials may pause the tournament to investigate and rule on disputes or other issues and may choose to extend the round time limit if warranted.

An official may also pause the round for other reasonable situations such as a meal break for the competitors, in which case they should extend the round time limit to account for the paused time.

2.8 Vzdávání soubojů/zápasů nebo odstoupení z turnaje

Competitors may concede a battle or match, or withdraw (“drop”) from a tournament at any time. The decision to do so must not be influenced by any competitor or official in any way. Other competitors, officials, or spectators may not imply, suggest, or otherwise require that a competitor concede or withdraw for any reason.

If a competitor chooses to drop from a tournament, they should inform a tournament official as soon as possible. If a competitor drops from a tournament before the tournament has started and first round pairings are revealed, they are considered to have not participated in the tournament. Competitors who drop after round pairings have been generated may elect to complete the match and report the outcome, otherwise they chose to concede the match and have it reported as a loss by an official.

If a competitor refuses to play, leaves the tournament before their match is complete, or is otherwise unable or unwilling to complete their match within the stated time limit, it is assumed that they have conceded the match and it will be reported as a loss by an official. If a competitor is unable or unwilling to complete their match in the next round, they will be assigned a loss for that match and removed from the tournament.

2.9 Technical Errors/Malfunctions During Play

In the event that a hardware or software malfunction significantly impacts the outcome of a game, the competitor so affected must immediately bring it to the attention of their opponent. Some examples of issues that do not warrant a rematch include standard game occurrences (such as the inability to switch a Pokémon or use a charge move while the fast move animation is still in play) and user error (such as a phone notification disrupting play)

The competitor experiencing the issue must inform their opponent immediately, and they may decide to play through or restart the battle. Both competitors are responsible for assessing the magnitude of impact the error had on the results of the game and, if it is agreed to have had a significant impact on the game’s outcome, may restart that game.

If an opponent disputes the technical glitch’s negative impact, or if a competitor quits the battle before they both agree, video evidence must be provided. If there is no evidence of a malfunction, and opponents disagree on a technical malfunction, the game’s outcome will stand and no re-match is required.

In the event of a restart for an individual game, both competitors must utilize their same Battle Party and the same lead Pokémon as chosen for the disrupted game. Competitors are not required to otherwise replay in the same manner as the interrupted game.

Modifying a Battle Party or lead used in a rematch may result in a game loss from an official if evidence can be provided. If this error is committed with the intent to gain advantage, the official may take further action, including removing the competitor from the tournament.

If technical errors or malfunctions delay the match outcome from being determined and reported, an official should be called to investigate and provide a solution. If these delays cause a match to exceed the round time-limit before a winner can be determined, an official may grant a time extension for another battle to take place or may declare the winner to be the competitor who had won the most games up to that point.

2.10 Bluffing

Competitors may “bluff” one or more Pokémon in their registered Battle Party, i.e. registering a Pokémon that they do not possess or intend to use. If a competitor chooses to bluff, they are still restricted to choosing their Battle Teams from the Pokémon in their registered Battle Party. No other Pokémon may be used in place of a bluffed Pokémon, including a Pokémon with a different CP than registered, or a Pokémon that achieved the registered state after the tournament began (via evolution, power-up, or any other means of altering the Pokémon).

2.11 Appeals to the Silph Arena Team

If a competitor disagrees with an official’s ruling, they may appeal the ruling to the Silph Arena with the knowledge that their ruling may not be heard or a decision reached before the end of the season.

Competitors may not appeal before the full ruling is made by Tournament Officials, and the ruling made by the Silph Arena is final. To send an appeal to the Silph Arena, submit a report through the Report Misconduct page.

Porušení pravidel turnaje
3.1 Podvádění

Cheating during a tournament is forbidden. Any allegations of cheating must be brought to the tournament officials for review. Officials may issue an appropriate penalty and/or submit evidence of misconduct to the Silph Arena Team to be reviewed and logged. The Arena Team may issue further penalties based on the severity of the infraction and any prior infractions.

3.2 Nesprávné určení vítěze

The winner of a match or tournament may only be decided through gameplay, in which one competitor wins the required number of battles, unless their opponent has conceded, is disqualified, has received a valid penalty of a battle or match loss, or is otherwise removed from the tournament.

Other competitors, officials, or spectators may not imply, suggest, or otherwise require that a competitor concede or withdraw from any match for any reason.

The result of a match or game may not be randomly or arbitrarily decided by any means, including but not limited to flipping a coin, proxy playing, or playing any other game.

3.3 Vnější pomoc a externí zdroje

Once a tournament begins, competitors may not receive any outside assistance.

 • Competitors may not seek play advice from anyone, whether physically present or not, and no outside advice may be given to competitors.
 • Competitors and spectators must refrain from providing any information about Battle Team or Battle Party selections (including movesets) or strategies while the tournament is in progress.
 • Competitors may not utilize any programmatic or script-driven resources which provide strategic direction against teams of 3 made from their opponent’s specific Battle Team, including anything which provides advice on team composition, shield usage, charge move selection, or any simulation of move-for-move matchups against your opponent’s Battle Team.
 • Competitors may reference allowed notes and resources; however, they must complete their match within the time limits provided stated by the Tournament Official. Taking too long to review notes may incur a slow-play penalty.

  Examples of resources that are allowed:

  • Type and effectiveness charts.
  • Meta infographics.
  • Pre-calculated reminders of key matchups.
  • Ranked lists of one Pokemon and its aggregated battle scores or ratings against the other eligible Pokemon (i.e. “the meta”).

Competitors are expected to come to the battle prepared, having done their homework and training ahead of time, ready to take on their opponent using their own skill, without using programming, AI, or other people to make their critical decisions.

3.4 Sázky

Tournament officials, competitors, and spectators, whether physically or remotely present, may not wager or bet on any portion of a tournament, match, or game.

3.5 Nesportovní chování

Unsporting conduct will not be tolerated at any time before, during, or after a tournament. All officials, competitors, and spectators must behave in a polite and respectful manner. Unsporting conduct toward any officials, competitors, or spectators is unacceptable. Examples include, but are not limited to:

 • Engaging in behavior, either in person or online, that could reasonably be expected to create a feeling of being harassed, bullied, stalked, shamed, or intimidated.
 • Being argumentative, belligerent, insulting, or aggressive.
 • Violating personal privacy or safety.
 • Failing to follow the instructions of a tournament official.

Officials must investigate any potential cases of unsporting conduct, take appropriate actions when necessary, and report incidents to the Silph Arena for further review and logging.

3.6 Pomalá hra

Competitors must organize their Battle Parties and begin their assigned battles in a timely fashion, adhere to the time limits specified for the tournament, and report match outcomes as soon as the match is complete. Stalling gameplay and/or match reporting is not permitted from competitors or officials and may result in a battle loss, match loss, removal from the tournament, or additional punitive actions from the Silph Arena.

©2020 The Silph Road | Všechna práva vyhrazena | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon a všechna příslušná jména jsou ochrannými známkami a © společnosti Nintendo 1996-2020
Pokémon GO je ochranná známka a © společnosti Niantic, Inc.
The Silph League Arena, Silph.gg a The Silph Road nejsou spojeny se společností Niantic Inc., The Pokemon Company nebo Nintendo.
V případě dotazů se obraťte na Team@TheSilphRoad.com