Silph League Arena

Hyväksytyt tapahtumasäännöt

"Yksinkertainen" versio

(Tämä lyhennetty versio Silph Arena -säännöistä on annettu helppokäyttöisyyden nimissä –epäselvyyksiin ja riitatilanteisiin vastauksia tulee kuitenkin etsiä alla esitetyistä täydellisistä säännöistä!)

Jotta turnauksen tulokset vaikuttaisivat pelaajan maailmanlaajuiseen sijoitukseen, turnauksen on oltava "valtuutettu". Tämä tarkoittaa sitä, että turnauksen on oltava valtuutetun Silph League -yhteisön järjestämä, sitä on pelattava Silph Arena -sääntöjen mukaisesti ja sen täytyy olla asianmukaisesti suoritettu ja raportoitu Silph.gg-sivuston kautta. Silph Arena -säännöt ovat seuraavat:

HUOMIO: Turnauksen järjestäjät eivät saa säätää tai toimeenpanna muutoksia, lisäyksiä tai vähennyksiä näihin standardisoituihin sääntöihin kun kyseessä on sijoituksiin vaikuttava Silph Arena -turnaus, tai kyseinen turnaus ei ole enää valtuutettu, eikä se edistä pelaajien sijoituksia.

 1. Taisteluryhmän valinta: Voit käyttää ainoastaan niitä kuutta Pokémon-yksilöä, jotka rekisteröit liittyessäsi turnaukseen. TM:ien käyttö on kielletty turnauksen aikana. Pokémonin tilalle ei saa vaihtaa toista saman lajin yksilöä. Mikäli vastustajasi ei noudata tätä sääntöä, ota rikkomuksesta kuvakaappaus ja toimita se turnaushenkilökunnalle.
 2. Great League: Kaikki taistelut täytyy suorittaa Great League -kategoriassa.
 3. Kaksi parasta kolmesta: Turnauksen kullakin kierroksella vastustajiksi osoitetut kilpakumppanit taistelevat "2 parasta 3:sta" määrittääkseen kyseisen kierroksen voittajan. Kilpakumppanit eivät saa juonitella keskenään ja raportoida tuloksia, joita ei ole saavutettu taistelussa.
 4. Kolikonheittomahdollisuus: Mikäli niin halutaan, vapaaehtoinen 'kutsujärjestyksen kolikonheitto' voi määrittää kumpi pelaajista lähettää ja kumpi vastaanottaa taisteluhaasteen ja kumpi napsauttaa USE THIS PARTY -painiketta ensin. Edellisen taistelun häviäjä valitsee järjestyksen seuraavalla kierroksella, mutta välissä tulee palata maailmankartalle – EI pelin tarjoaman Rematch -mahdollisuuden kautta. Teknisistä syistä johtuen Rematch-valinta kopioi ensimmäisen taistelun etusija-asetukset seuraaviin taisteluihin riippumatta uusista valintajärjestyksistä.
 5. Tasapelit: Jos taistelu päättyy tasatilanteeseen (eli molemmat kirjaukset osoittavat tappiota), kyseinen taistelu otellaan uudelleen, kunnes jompi kumpi pelaajista voittaa sen.
 6. Erimielisyydet: Jos vastustajat eivät pääse yksimielisyyteen kierroksen tuloksesta, turnaushenkilökunta tarkistaa molempien peleistä kirjaukset. Jos riidan katsotaan edelleen olevan henkilökunnain ratkaisemattomissa, jomman kumman tai molempien osapuolten on toimitettava videotodiste. Jos kumpikaan osapuoli ei tallentanut videota, kierros lasketaan kummallekin osapuolelle häviöksi.
 7. Tekniset ongelmat: Vastustajasi on vahvistettava jokainen merkittävä tekninen ongelma, ja kun sellainen vahvistetaan, parhaillaan käynnissä oleva taistelu käynnistyy uudelleen. Uusintapeliin on valittava sama taisteluryhmä samassa järjestyksessä. Jos tekniset ongelmat estävät onnistuneen taistelun 10 minuutin ajan, pyydä turnauksen henkilökuntaa avuksi.
 8. Ammattimaisuus: Kilpailijoiden odotetaan käyttäytyvän siivosti vastustajiaan kohtaan. Häirintä, hyökkäävys, pelottelu ja muu epäasianmukainen käytös tulee ilmoittaa henkilökunnalle ja ne johtavat rangaistuksiin.
 9. Ilmaisuus: Kaikkien valtuutettujen otteluiden on oltava ilmaisia. Lahjoituspyynnöt tai joukkorahoitus ovat hyväksyttäviä turnauspaikan tai palkintojen kustannusten kattamiseksi.
 10. Henkilökunnan päätökset: Kaikki henkilökunnan päätökset ovat lopullisia. Jos vastustajasi on henkilökunnan jäsen, jonkun muun henkilökunnan jäsenen on ratkaistava kiistat, ellei turnaushenkilökunta koostu vain tästä yhdestä jäsenestä. Jos sinusta tuntuu, että jossain henkilökunnan päätöksessä on aihetta valitukseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen team@silph.gg todisteiden kera ja tilanne tarkistetaan.

Silph League Arena -valtuutetun tapahtuman hyväksytyt säännöt

Esittely

Silph League Arena on järjestäytyneelle pelaamiselle omistautunut maailmanlaajuinen järjestö. Se edistää, valvoo ja kehittää sääntöjä ja käytäntöjä tässä asiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden ja katsomusten sekä Silph Arena rikkomusmenettelyoppaan avulla. Näitä sääntöjä ja käytäntöjä tarkistetaan usein järjestön tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tarjota Silph League Arena ("Silph Arena") -turnausten järjestämisessä käytettävä perusrakenne määrittelemällä asianmukaiset säännöt, vastuualueet ja menettelytavat, joita tulee noudattaa kaikissa Silph Arena -hyväksytyissä Pokémon Go -turnauksissa.

Silph Arena -hyväksyttyjen turnauksien ylläpidon tulee olla johdonmukaista sijainnista riippumatta. Tämä takaa tasapuolisen kohtelun eri alueiden pelaajille ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen alueellisiin, kansallisiin ja jopa kansainvälisiin turnauksiin. Kaikkia pelaajia kohdellaan tasapuolisesti ja he jakavat vastuuta turnauksen erityisen hyväksymistoimeenpanokäsittelyn mukaisesti, siten kuin ne on määritelty turnauksen luokituksessa ja säännöissä.

Sekä pelaajien että henkilökunnan on tehtävä yhteistyötä yhteisen tavoitteen, asianmukaisen Silph Arena -hyväksytyn turnauksen kulun, saavuttamiseksi. Pelaajien ja henkilökunnan on kohdeltava toisiaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti noudattaen sekä sääntöjä että sitä henkeä, jossa nämä säännöt on luotu. He ovat vastuussa Silph League Arena -valtuutetun tapahtuman hyväksyttyjen sääntöjen uusimman version ja turnausta varten määriteltyjen sääntöjen noudattamisesta. Katsojilla on omat velvollisuutensa. Silph Arena -sääntöjä rikkovia henkilöitä koskevat seuraamukset, jotka on määritelty turnauksen tason mukaisessa asiakirjassa.

Silph Arena -johtajat pidättävät itselleen oikeuden muokata näitä sääntöjä sekä oikeuden tulkita, muuttaa, selventää tai muutoin julkaista virallisia muutoksia näihin sääntöihin ilman ennakkoilmoitusta.

Turnauksen perusteet
1.1 Turnaustyypit

Hyväksytyt, arvostellut turnaukset, joissa pelaajat voivat parantaa sijoitustaan, jaetaan kahteen tyyppiin: alkulohkot ja valtuutetut.

Alkulohkoturnauksia järjestävät Silph League -yhteisöt, jotka ovat rekisteröityneet ja hyväksyneet Silph League Arena -valtuutetun tapahtuman säännöt ja Silph Arena rikkomuskäsittelyoppaan. Alkulohkoilla on ainutlaatuiset nimet, säännöt ja Silph Arena -johtajien määrittelemät ominaisuudet, joita on noudatettava tapahtuman kuluessa.

Sijoituksiin vaikuttavat turnaukset ovat turnauksia, joita eivät määrittele kuukausittaiset alkulohkojen aikarajoitukset ja säännöt, mutta jotka ovat silti linjassa Silph Arena -valtuutusvaatimusten kanssa.

Turnauksen järjestäjät eivät saa tehdä lisäyksiä, muutoksia tai poistoja sen paremmin kuukausittaisten alkulohkojen kuin muidenkaan sijoituksiin vaikuttavien turnausten sääntöihin. Mikä tahansa vahvistettuihin sääntöihin vaikuttava muutos mitätöi turnauksen tulokset paikallisesta ja kansainvälisestä vertailusta ja estää pelaajia edistämästä sijoituksiaan kyseisen tapahtuman avulla.

Mikäli Silph Arena -johtajat tekevät muutoksia sijoituksiin vaikuttavien turnausten sääntöihin joko kuukausittaisten alkulohkojen aikaikkunoiden sisällä tai niiden välissä, kyseiset muutokset listataan turnausten luontisivulla ja julkistetaan virallisten kanavien kautta ennen kuin muutokset astuvat voimaan.

1.2 Turnaustietojen julkaiseminen

The Silph Road, Silph League Arena ja Silph Arena -johtajat pidättävät itsellään oikeuden julkaista Silph Arena -hyväksyttyjen turnausten tietoja milloin tahansa (myös turnauksen aikana). Turnaustiedot kattavat, mutta niitä ei ole rajattu, yhden tai useamman pelaajan taisteluryhmien sisältöön, taktiikoiden tai pelin kuvaukseen, turnaustapahtumien kirjoitettuun kuvaukseen ja videojäljenteisiin. Myös turnausten järjestäjillä on oikeus julkaista näitä tietoja, kun heidän turnauksensa on päättynyt.

Silph Arena ja Silph Arena -johtajat pidättävät itsellään oikeuden julkaista tietoja rangaistuksista ja määräaikaisista erottamisista.

1.3 Turnausroolit

Turnaustarkoituksiin on määritelty seuraavat roolit:

 • Turnauksen järjestäjä
 • Silph Arena -henkilökunta
 • Pelaaja
 • Katsoja

Turnauksen virallinen henkilökunta ja tuomaristo koostuvat molemmat kahdesta ensimmäisestä yllämainitusta joukosta yhteensä, eli turnauksen järjestäjistä ja Silph Arena -henkilökunnasta. Yksittäinen henkilö voi toimia missä tahansa turnauksen virallisten roolien yhdistelmässä. Henkilöt, jotka eivät toimi tuomareina turnauksessa, ovat katsojia kaikissa niissä otteluissa, joissa he eivät pelaa. Myös lehdistön jäsenten katsotaan olevan katsojia.

Edellä mainittujen lisäksi Silph Arena -johtajilla voi olla soveltuvissa tilanteissa edustajia läsnä missä tahansa valtuutetuissa tai alkulohkoturnauksissa. Vaikka heillä on virallinen rooli, kyseinen rooli ei tarkalleen ottaen kuulu edellä mainittuun rooliluetteloon, mutta heitä voidaan pyytää tekemään ratkaisuja ja antamaan tuomioita kuten muidenkin virallisten turnaushenkilökuntaroolien edustajia.

1.4 Osallistumiskelpoisuus

Kuka tahansa pelaaja voi osallistua Silph Arena -hyväksyttyihin turnauksiin seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:

 • Henkilöt, jotka ovat parhaillaan pelikiellossa Silph Arenan toimesta. Tämänhetkinen Silph Arenan pelikieltoon määrättyjen pelaajien lista löytyy osoitteesta /pages/bannedPlayers . Henkilöt, jotka ovat tällä hetkellä pelikiellossa Silph Arenassa, eivät voi toimia turnaushenkilökuntana;
 • Muut henkilöt, joiden osallistuminen on nimenomaisesti kielletty Silph Arenan tai Silph Arena -johtajien toimintapolitiikan mukaan. (Tällaiset määritykset ovat Silph Arenan yksinomaisessa harkinnassa);
 • 13-vuotiaat ja sitä nuoremmat henkilöt, joilla ei ole vanhemman tai huoltajan lupaa;
 • Kuka tahansa, jonka osallistuminen on kielletty liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien, turnausjärjestäjän sääntöjen, tai turnauspaikan ylläpitäjien määräyksestä.

Kuka tahansa on oikeutettu toimimaan turnauksen virallisissa tehtävissä (turnauksen järjestäjänä tai turnaushenkilökunnan jäsenenä) seuraavin poikkeuksin:

 • Henkilöt, jotka ovat parhaillaan pelikiellossa Silph Arenan toimesta;
 • Henkilöt, joiden osallistuminen pelaajiksi on kielletty edellä olevan luettelon mukaisesti.
1.5 The Silph Road Matkaajakortti

Jotta osallistujat voisivat saada mahdollisuuden tulla kutsutuksi erityisiin kutsuturnauksiin (esim. alueelliset välierät), heidän tulee linkittää Matkaajakorttinsa tapahtuman ilmoittautumisliittymässä tai turnauksen järjestäjälle ilmoittautumisajan kuluessa. Pelaajat, joilla ei ole Matkaajakorttia, eivät tarvitse niitä osallistuakseen sijoituksiin vaikuttaviin turnauksiin, mutta heitä olisi hyvä kannustaa hankkimaan sellainen osoitteessa https://thesilphroad.com/card ennen tapahtumaan osallistumista. Jos pelaaja ei hanki Matkaajakorttia ennen tapahtumaa, heidän tulee olla tietoisia siitä, että heidän otteluitaan ja etenemistään ei voida tallentaa niin, että ne vaikuttaisivat turnauksen ulkopuolella kyseisen pelaajan sijoituksiin tai MM-osakilpailumenestykseen. Yhdellä pelaajalla saa olla vain yksi Matkaajakortti, ja pelaajien, joilla on useita Matkaajakortteja, tulee ottaa yhteyttä The Silph Roadiin osoitteessa Team@TheSilphRoad.com jotta kahden tai useamman kortin tiedot voidaan yhdistää.

1.6 Turnauksen järjestäjä

Turnauksen järjestäjä vastaa kaikista kyseiseen turnaukseen liittyvistä logistiikoista, mukaan lukien:

 • Oikeuttavan liittymiskoodiin hankkiminen Silph Arenalta
 • Sellaisen turnaussijainnin tarjoaminen, joka täyttää kyseisen turnauksen odotetut tarpeet
 • Turnauksen mainostaminen ennen turnauspäivää
 • Soveliaiden henkilöiden värvääminen viralliseen turnaushenkilökuntaan
 • Varmistaminen, että tulokset raportoidaan Silph.gg-sivuston kautta Silph Arenalle

Turnauksen järjestäjät voivat olla Silph League -yhteisön palvelimen ylläpitäjiä, heidän valitsemiaan tavallisia henkilökunnan jäseniä, tai tilapäisiä henkilökunnan jäseniä, jotka on ylennetty kyseiseen rooliin yksinomaan turnausten järjestämistä varten.

Huomaa, että sijoituksiin vaikuttavat turnaustapahtumat sitovat Silph League -yhteisön palvelimen Silph Arenan hyväksyttyihin tapahtumasääntöihin, ja niiden laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin, mukaan lukien Silph League -palvelimen mahdollisuuden menettää oikeuden järjestää vastaisuudessa sijoitukseen vaikuttavia tapahtumia, tai jopa Silph Leaguesta erottamisen.

1.7 Rangaistusmenettely

Valtuutetut turnaukset edellyttävät turnauksen järjestäjän tai henkilökunnan jäsenen fyysistä läsnäoloa kunkin ottelun aikana riita-asioiden ratkaisemista, sääntöjen tulkitsemista ja muiden virallisten päätösten tekemistä varten. Tämä tuomari on lopullinen oikeusviranomainen missä tahansa Silph Arena -valtuutetussa turnauksessa, ja kaikkien turnauksen osanottajien on noudatettava hänen tulkintojaan.

Tuomarin tehtäviin kuuluvat:

 • Varmistaminen, että kaikki tarvittavat toimet toteutetaan kun he huomaavat tai heille annetaan tiedoksi pelin sääntöjen tai menettelytapojen rikkomuksia
 • Lopullisen tuomion antaminen kaikissa riita-asioissa

Mikäli tarpeellista, tuomari voi väliaikaisesti siirtää vastuun tehtäviensä noudattamisesta kelle tahansa muulle henkilökunnan jäsenelle, joka toimii tapahtuman järjestäjän tai muun avustajan roolissa, mikäli on väliaikaisesti kykenemätön täyttämään tuomarille asetettujen tehtävien vaatimuksia. Poikkeuksillissa tilanteissa myös turnauksen järjestäjä voi päättää, että tuomari tulee korvata uudella.

Joissakin turnauksissa voi olla useita tuomareita ja/tai eri tuomareita turnauksen eri osille. Kaikilla tuomareilla on samat velvollisuudet ja he käyttävät samaa määräysvaltaa, kun he toimivat turnauksessa virallisessa roolissan.

Vetoomukset tuomarin päätöksestä turnaukseen liittyvässä riita-asiassa voidaan äärimmäisissä tapauksissa nostaa Silph Arena -johtajien käsittelyyn tilanteessa, jossa tilanteelle ei muuten kyetä saamaan ratkaisua. Vetoomuksen liitteeksi tulee esittää todisteet sekä täydellinen kuvaus ongelmatilanteesta ja se tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen arena@TheSilphRoad.com.

1.8 Pelaajat

Pelaajat ovat vastuussa seuraavista asioista:

 • Käyttäytyminen siivosti turnauksen virallista henkilökuntaa, muita turnaukseen osallistujia ja katsojia kohtaan ja epäurheilijamaisesta käytöksestä pidättäytyminen kaikissa tilanteissa.
 • Taisteluryhmiensä ylläpito käyttämällä niissä vain laillisia Pokémoneja, jotka on valittu kyseiseen turnaukseen ennalta rekisteröimiensä Pokémonien listalta.
 • Ilmoitettujen alkamisaikojen ja aikarajojen noudattaminen.
 • Otteluidensa yhteydessä havaitsemiensa sääntöjen tai menettytapojen rikkomusten esiintuominen.
 • Lahjomisyritysten, vedonlyönnin, pelitulosten vääristämisen ja minkä tahansa turnausotteluidensa raportoinnissa havaitsemiensa yhtäpitämättömyyksien saattaminen tiedoksi tuomarille.
 • Silph Arena -johtajille tiedoittaminen mistä tahansa yhtäpitämättömyyksistä heidän otteluidensa kokonaishistoriassaan, sijoituksissaan tai MM-osakilpailumenestyksessään heti, kun tulevat tietoisiksi niistä.
 • Yhden Matkaajakortin omistaminen. Pelaajien, joilla on useita Matkaajakortteja, tulee ottaa yhteyttä Silph Roadiin osoitteessa Team@TheSilphRoad.com jotta kahden tai useamman kortin tiedot voidaan yhdistää.
 • Pidättäytyminen ilmoittautumasta turnauksiin, joihin osallistuminen ei turnauksen sääntöjen tai menettelytapojen puolesta ole heille sallittua.
 • Tämän asiakirjan sisältämiin sääntöihin tutustuminen.
 • Fyysinen läsnäolo turnauksessa. Pelaajat eivät saa rekisteröityä turnaukseen mistään muista syistä kuin osallistumistarkoituksessa.

Pelaajat, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, voivat joutua kärsimään rangaistuksista ja päätyä Silph Arena -johtajien katselmointiin. Silph Arena ja Silph Arena -johtajat pidättävät itsellään oikeuden asetaa pelaaja pelikieltoon tai katkaista hänen jäsenyytensä ilman ennakkoilmoitusta tarpeellisiksi katsomistaan syistä.

1.9 Katsojat

Kuka tahansa turnauksessa fyysisesti läsnä oleva henkilö, joka ei kuulu mihinkään muuhun edellä mainittuun ryhmään, on katsoja. Katsojat ovat vastuussa huomaavaisesta käytöksestä ja omasta passiivisuudestaan otteluiden aikana ja muissa virallisissa osissa turnausta, joissa myös pelaajien on oltava huomaavaisia ympäröiviä pelaajia kohtaan. Jos katsojat uskovat havainneensa sääntöjen tai menettelytapojen rikkomista, heitä kannustetaan ilmoittamaan asiasta tuomarille mahdollisimman pian.

Pelaajat voivat pyytää, että katsoja ei katso heidän otteluitaan. Tällaiset pyynnöt on tehtävä tuomarin välityksellä.

Turnauksen virallinen henkilökunta voi myös määrätä katsojan olemaan katsomatta ottelua tai otteluita.

1.10 Turnauksen päättäminen/peruuttaminen

Turnausjärjestäjä on vastuussa oikeudenmukaisen, mukavan ja standardoidun kilpailutapahtuman järjestämisestä yhteisölleen ja hänen tulee käyttää Silph.gg-työkaluja asianmukaisella huolella sekä käyttäytyä aina siivosti muita pelaajia kohtaan, jotta hän säilyttää Silph League -valtuutuksen.

Kun kaikkien kierrosten kaikki ottelut on saatettu päätökseen, turnausjärjestäjän tehtävänä on päättää tapahtuma Silph.gg-työkalujen avulla, ja se tulee tehdä turhia viivyttelemättä, kun tapahtuma on päättynyt.

Turnausjärjestäjän ei tule koskaan päättää turnausta etuajassa tai peruuttaa turnausta mistään vähäisemmistä syistä johtuen kuin vakavista virheistä tai olosuhteista, jotka kattavat, mutta eivät rajoitu seuraaviin:

 • A player dropping out reduces the tournament to less than an acceptable amount (7 or less).
 • Insurmountable technical problems with the game or tournament system.
 • A change in venue compatibility such as unsafe weather or closure.
 • Protracted round length causing impactful delays and a group feeling of no desire to continue.
Turnausmekaniikka
2.1 Ottelun rakenne

Silph Arenan "ottelu" koostuu sarjasta PvP-pelejä, joita pelataan, kunnes toinen puoli on voittanut määrätyn määrän pelejä, yleensä kaksi. Tasapeliin päättyneitä pelejä ei lasketa. Jos kierros päättyy ennen kuin kumpikaan pelaajista on voittanut vaaditun määrän pelejä, ottelun voittajaksi määräytyy se pelaaja, joka on voittanut eniten pelejä siihen asti.

Ottelujen tulosten kirjaamisen osana "kaksi parasta kolmesta" -taistelutulokset raportoidaan Silph Arenalle Silph.gg-sivuston kautta, jotta tulokset voidaan sisällyttää paikallisiin ja kansainvälisiin sijoitustilastoihin ja pelaajien yleistä suoriutumista voidaan hahmotella tarkemmin, mikäli turnauksen sisäisissä sijoituksissa on tasatilanteita.

2.2 Turnausta edeltävät menettelyt

Seuraavat tehtävät on suoritettava hyvissä ajoin ennen turnauksen nimettyä alkamisaikaa, ennen kuin pelaajaparit valitaan ja ensimmäinen kierros voivat alkaa:

 • Pelaajien taisteluryhmävalintojen rekisteröinti Silph Arenassa turnauksessa käytettäviksi. Rekisteröintiin voi sisältyä: yksittäisten Pokémonien lajit, CP:t ja liikeet.
 • Pelaajien ilmoittautuminen läsnäoleviksi turnauksen järjestäjälle osallistumisen varmistamiseksi.
 • Järjestäjän Silph Arena -sääntöjen ja turnausmekaniikkojen vahvistaminen kaikkien pelaajien kanssa.
2.3 Luovuttaminen tai tarkoituksellinen tasapeli peleissä tai otteluissa

Pelaajat eivät saa sopia keskenään samaa mieltä luovutuksista tai tasapeleistä taistelussa tai ottelussa. Ottelu katsotaan täysin suoritetuksi, kun molemmat pelaajat tai valvova tuomari ovat ilmoittaneet tulokset Silph Arenaan. Ennen tätä hetkeä kumpikaan pelaaja ei voi valita tasapeliä vastustajansa kanssa, mutta jos pelaajan on pakko luovuttaa perustelluista syistä ja luovuttanut pelaaja on jo voittanut pelin aikaisemmin kyseisen ottelun aikana, ottelun tulokseksi on ilmoitettava 2-1.

Pelaajat eivät saa sopia luovutuksesta tai tasapelistä vastineeksi mistään palkkiosta tai kannustimesta. Tällainen katsotaan lahjonnaksi (ks. kohta 5.2).

Jos pelaaja kieltäytyy pelaamasta, oletetaan, että he ovat luovuttaneet ottelun.

2.4 Ottelun päätösmenettely

Jos ottelun aikaraja saavutetaan ennen voittajan määrittämistä, pelaajien on pelattava sen hetkinen taistelunsa loppuun (jos se on vielä käynnissä) ja ilmoitettava tulokset.

Kun aika on julistettu päättyneeksi, uusia taisteluja ei saa aloittaa, ja taistelutulokset tulee ilmoittaa.

Jos tuomari määrää ottelulle jatkoaikaa (pitkäkestoisen päätöksenteon tai muun syyn takia), ottelun päätösmenettely ei käynnisty ennen kuin jatkoajan loputtua.

Mikäli kierrokselle asetetun aikarajan päätteeksi kaikilla pelaajilla on yhtäläinen määrä voittoja, tuomari voi myöntää jatkoaikaa vielä yhden taistelun pelaamiseksi.

2.5 Jatkoajat

Jos tuomari keskeyttää ottelun yli kahden minuutin ajaksi, kun kierroksen kello on käynnissä, hänen tulee pidentää otteluaikaa asianmukaisesti. Jos ottelu keskeytettiin taistelun tulosta koskevan ristiriitatilanteen vuoksi, tuomari voi myöntää tai olla myöntämättä jatkoaikaa.

Tuomarin harkinnan mukaan pelissä hidastelun rangaistukset voivat johtaa yksittäiseen taisteluhäviöön tai jopa koko ottelun häviöön rangaistulle pelaajalle jatkoajan myöntämisen sijaan.

2.6 Taistelua varten valittujen Pokémonien rekisteröinti

Pelaajien tulee rekisterödä taisteluryhmiä varten valitut Pokémonit sijoituksiin vaikuttavissa turnauksissa. Rekisteröidyt taistelulistat pitävät kirjaa kunkin pelaajan käytettävissä olevien Pokémonien alkuperäisestä kokoonpanosta turnauksen aikana. Kun turnauksen järjestäjä ilmoittaa tapahtuman ensimmäisen kierroksen alkaneeksi, taistelulistaasi ei saa enää muokata, mukaan lukien muutokset Pokémonin CP:ssä, liikkeissä tai lajeissa kehittämisen, voimistamisen tai TM:n käytön kautta. Sijoituksiin vaikuttavissa turnauksissa taistelulistat on toimitettava pelaajien ilmoittautumisen yhteydessä ennen ensimmäisen kierroksen alkua, vaikka pelaaja olisi saanut tyhjän vastustaja-arvan kyseiselle kierrokselle.

Taistelulistarekisteröinnin tiedot voidaan esittää julkisesti pelaajan nimen kanssa tai ilman, tai ne voidaan pitää ne piilossa riippuen turnaukselle asetetuista säännöistä. Yleensä taistelulistat tulevat olemaan julkista tietoja sijoituksiin vaikuttavien tapahtumien aikana, mutta on jokaisen turnauksen järjestäjän ja pelaajan velvollisuus tuntea omalle tapahtumalleen asetetut säännöt, valvoa niiden noudattamista ja noudattaa niitä itse.

2.7 Piilotetut tiedot

Piilotetut tiedot viittaavat tietoihin, jotka eivät ole näkyvissä vastustajallesi, mutta voisivat antaa heille kilpailuedun. Tällaisia ovat tiedot, joita Pokémon GOTM -taistelut eivät jaa julkisesti tai jotka pidetään yleensä piilossa vastustajilta kilpailustrategian loukkaamattomuuden säilyttämiseksi. Piiloitetut tiedot kattavat, mutta ei rajoitu, taistelulistoihin, taisteluryhmien kokoonpanoihin ja rekisteröityjen Pokémonien liikkeisiin.

Koko ottelun, vuorottaisen valinnan ja muiden mahdollisten peliä edeltävien toimien aikana on pelaajien vastuulla ylläpitää kohtuullisia varotoimia piilotettujen tietojen paljastumisen estämiseksi.

Pelaajat eivät saa aktiivisesti yrittää saada selville heiltä piilotettua tietoa, mutta heidän ei tarvitse ilmoittaa asiasta sellaisille vastustajille, jotka vahingossa paljastavat piilotettuja tietoja.

2.8 Taistelulistojen tarkastukset

Tuomareilla on mahdollisuus tarkastaa taistelulistoja sijoituksiin vaikuttavissa turnauksissa oman harkintansa mukaan, jos he itse tai joku pelaajista epäilee, että osallistuja käyttää rekisteröimätöntä Pokémonia taistelussa.

2.9 Silph Arena -johtajiin vetoaminen

Jos pelaaja on eri mieltä tuomarin päätöksen kanssa, pelaaja voi valittaa päätöksestä Silph Arena -johtajille tietoisina siitä, että Silph Arena -johtajien päätöstä ei tehdä tai sen tuloksia kuulla ennen turnauksen päättymistä – ja ristiriitatilanteita tulee nostaa tälle tasolle vain tilanteissa, joissa päätös vaikuttaa äärimmäisen paljon pelaajan sijoitukseen paikallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla.
Pelaajat eivät saa hakea muutosta ennen kuin henkilökohtaisesti paikalla oleva ja ristiriitatilannetta setvivä tuomari on antanut päätöksensä kokonaisuudessaan. Silph Arena -johtajien päätökset ovat lopullisia.

2.10 Turnauksesta pudottautuminen

Pelaajat voivat halutessaan jättäytyä pois turnauksesta milloin tahansa. Jos pelaaja jättäytyy pois turnauksesta ennen kuin ensimmäinen pelikierros on alkanut, heidän ei katsota osallistuneen turnaukseen lainkaan, heitä ei listata tulostaulukkoon, eivätkä he saa mitään osallistumispalkkioita. Pelaajien, jotka päättävät jättäytyä pois turnauksesta, on ilmoitettava asiasta turnauksen järjestäjälle tai tuomarille ennen seuraavan kierroksen parinvalintaa. Joissakin tapauksissa tämä saattaa vaatia pois jättäytymistä ennen kuin edeltävän tai sen hetkisen ottelun tulokset on ilmoitettu Silph.gg-sivustolle.

Pelaajat, jotka haluavat jättäytyä pois turnauksesta sen jälkeen, kun turnauksen järjestäjä aloittaa parinvalinnan seuraavalle kierrokselle, ovat mukana tämän kierroksen pelaajapareissa. Jos joku pelaaja ei saavu paikalle otteluunsa, hänet pudotetaan automaattisesti pois turnauksesta, ellei hän ilmoita asiasta tuomarille. Pelaajat, jotka ovat toistuvasti ja/tai tarkoituksellisesti jättäytyneet pois turnauksista ilmoittamatta asiasta kyseisten turnausten tuomareille, voivat ansaita käytöksestään rangaistuksen, mukaan lukien mahdollisen kilpailukieltoon asettamisen.

Jos pelaaja jättäytyy pois turnauksesta sen jälkeen, kun jonkinlainen rajanveto on tehty, kuten esimerkiksi parhaiden 8 pelaajan pääsy jatkoon kutsukilpailuissa, ketään muuta pelaajaa ei nosteta rajan yläpuolelle korvaamaan menetystä. Huonoiten sijoittunut jäljellä oleva pelaaja saa sen sijaan tyhjän parinvalinta-arvan ja voittaa kierroksensa automaattisesti.

Pois jättäytyneet pelaajat voivat päästä takaisin turnaukseen järjestäjän harkinnan mukaan. Pelaajat eivät voi palata turnaukseen sen jälkeen, kun rajanvetoja on tehty.

Pelaajat eivät saa pudottautua pois turnauksesta vastineeksi mistään palkkiosta tai kannustimesta tai sellaisten tarjoamisen vaikutuksesta. Tällainen katsotaan lahjonnaksi (ks. kohta 5.2).

2.11 Kutsujärjestyksen määrittäminen kolikonheitolla

Ennen ottelun ensimmäistä peliä, mikäli kumpi tahansa pelaajista pyytää satunnaistettua kolikonheittoa kutsujärjestyksen määrittämiseksi, molempien pelaajien tulee suostua kolikonheittoon (tai vastaavaan sovittuun satunnaiseen valintamenetelmään), jotta voidaan määrittää, kumpi pelaajista käyttää pelin Nearby-valikon Battle-osion QR-koodiskanneria taistelukutsun lähettämiseksi, ja kumpi pelaajista napsauttaa "USE THIS PARTY" -vahvistuspainiketa ensin. Mikäli kolikonheiton voittaja ei esitä mieltymystään kumpaankaan suuntaan, oletuksena on, että hän käyttää skanneria toisen pelaajan QR-koodin lukemiseksi ja vahvistaa taisteluryhmänsä valinnan ensin.

Ottelun seuraavien pelien osalta kutsujärjestyksen ja taisteluryhmän vahvistusjärjestyksen valitsee aina edeltävän pelin häviäjä (silloinkin kun häviö johtuu rangaistuksesta tai rikkomuksesta). Mikäli kuitenkin jokin taistelu joudutaan pelaamaan uudelleen teknisten ongelmien vuoksi, valinnan tulee pysyä samana uusintataistelun osalta.

2.12 Tekniset ongelmat/toimintahäiriöt pelin aikana

Mikäli jokin tekninen ongelma (joko ohjelmistoista tai käytetyistä laitteista johtuva) vaikuttaa merkittävästi taistelun kulkuun, ongelmasta kärsivän pelaajan tulee välittömästi tiedottaa asiasta vastustajalleen. On molempien pelaajien vastuulla arvoida, kuinka suuri merkitys ongelmatilanteella on taistelun tuloksiin ja, mikäli yksimielisyys vaikutusten merkittävyydestä saavutetaan, pelata sama peli tarvittaessa uudelleen. Jos vastustaja kiistää teknisen ongelman haittaavan merkityksen, on todistukseksi annettava videotallenne ongelman esiintymisestä. Mikäli todistusaineistoa ei löydy ja pelaajat ovat erimielisiä teknisistä ongelmista, taistelun alkuperäinen tulos säilyy, eikä uusintataistelua tarvita.

Mikäli yksittäinen taistelu pelataan uudelleen, molempien pelaajien tulee käyttää samoja taisteluryhmiä samassa järjestyksessä kuin mitä oli valittu häiriytyneeseen peliin. Taisteluryhmän muokkaaminen tai vaihtaminen tällaisessa tilanteessa voidaan laskea tilanteeksi turnausvirhe – taistelulistaongelma, kuten on määritelty Silph Arena rikkomusmenettelyoppaan osiossa 2.4, ja voi johtaa tuomarin päätöksellä taistelun häviämiseen mikäli rikkomuksesta esitetään todisteita. Mikäli rikkomus suoritetaan tietoisesti tarkoituksella saavuttaa etulyöntiasema vastustajaa kohtaan, tuomari voi päättää kohdella rikkomusta huijaamisena ja ryhtyä asianmukaisiin rangaistustoimenpiteisiin kyseistä pelaajaa vastaan.

Mikäli tekniset ongelmat tai toimintahäiriöt vaikuttavat otteluun niin merkittävästi, että voittajaa ei voida määrittää asetetussa ajassa, paikalle tulee kutsua tuomari tutkimaan tilannetta ja esittämään sille ratkaisun. Mikäli nämä viivästykset saavat ottelun ylittämään sille asetetun aikarajan ennen kuin voittajaa voidaan määrittää, tuomari voi myöntää jatkoaikaa, jotta vielä yksi taistelu voidaan pelata.

Viestintä
3.1 Pelaajien välinen viestintä

Pelaajien välinen viestintä on välttämätöntä kaikkien sellaisten pelien onnistuneelle pelaamiselle, joihin liittyy virtuaalisia kohteita tai piilotettuja tietoja. Vaikka bluffaus voi olla osa peliä, on oltava selkeät linjat siitä, minkälaisten asioiden sanominen tai muuten esittäminen on tai ei ole hyväksyttävää pelaajille. Tämä vahvistaa sekä harrastemielisten että kilpailuhenkisten pelaajien odotukset pelin aikana.

Pelaajalla pitäisi olla etulyöntiasema, jos he ymmärtävät pelisääntöjen tarjoamat vaihtoehdot paremmin, ovat paremmin tietoisia kulloisenkin pelitilanteen vuorovaikutuksista, ja ovat parempia taktisessa suunnittelussa. Pelaajilla ei ole velvollisuutta auttaa vastustajiaan pelaamisessa, eikä varoittaa heitä paljastamasta piilotettuja tietoja, joita voidaan käyttää hyödyksi heitä vastaan. Kaikesta muusta huolimatta pelaajien odotetaan kuitenkin kohtelevan vastustajiaan siivosti ja kohteliaasti. Jos näin ei tapahdu, epäurheilijamaisesta käytöksestä voi seurata rangaistuksia.

Turnausrikkomukset
4.1 Huijaaminen

Turnauksessa huijaamista ei siedetä. Turnauksen järjestäjä käsittelee kaikki huijaamissyytökset, ja jos hän uskoo, että pelaaja on huijannut valtuutetun turnauksen aikana, hän määrää pelaajalle asianmukaisen rangaistuksen rikkomuskäsittelyoppaan perustella. Kaikki hylkäämistapaukset kuuluvat Silph Arena -johtajien katselmoinnin piiriin ja he voivat määrät lisää seuraamuksia tai peruuttaa sen hetkisiä seuraamuksia.

4.2 Lahjonta

Päätöstä jättäytyä pois turnauksesta, luovuttaa, tai sopia tasapelistä, ei voi tehdä palkkion tai kannustimen tarjoamisen vastineeksi tai vaikuttamana, eikä mihinkään pelin sisäiseen päätökseen saa vaikuttaa tällä tavalla. Tällaisen tarjouksen tekeminen on kiellettyä, ja sitä pidetään lahjontana. Ellei tällaisen tarjouksen saanut pelaaja ilmoita asiasta välittömästi tuomarille, molempia pelaajia rangaistaan samalla tavalla. Pelaajat eivät saa tehdä minkäänlaisia tarjouksia turnauksen viralliselle henkilökunnalle yrityksenä vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Lahjonnaksi ei lasketa, mikäli pelaajat sopivat vielä myöntämättömien palkintojen jakamisesta keskenään, ja he voivat sopia tällaisesta järjestelystä ennen ottelunsa alkua tai sen aikana, kunhan tällaista jakamista ei tapahdu vastineeksi pelin tai ottelun tuloksen ennaltamääräämisestä tai pelaajan poisjättäytymisestä turnauksesta.

Ottelun tai pelin tulosta ei saa määrittää satunnaisesti tai mielivaltaisesti millään muulla tavalla kuin pelin normaalilla pelaamisella. Esimerkkeinä ovat (mutta eivät rajoitu niihin) nopan tai kolikon heitto, kädenvääntö tai minkä tahansa muun pelin pelaaminen.

Pelaajat eivät saa muodostaa sopimuksia muiden otteluiden perusteella. Pelaajat saavat hyödyntää muiden pelaajien ottelu- tai taistelutuloksia koskevia tietoja omassa pelissään. Pelaajat eivät kuitenkaan saa nähdä merkittävissä määrin vaivaa tai hidastaa omaa otteluaan saadakseen tällaisia tietoja.

Kerrasta poikki -kierrosten pelaajat sellaisissa turnauksissa, jotka tarjoavat vain käteistä, lahjakortteja, palkintolippuja ja/tai avaamattomia tuotteita palkintoina, voivat turnauksen järjestäjän luvalla sopia palkintojen jakamisesta tasan. Pelaajat voivat lopettaa turnauksen tässä vaiheessa tai jatkaa pelaamista. Kaikkien turnauksessa vielä mukana olevien pelaajien on hyväksyttävä järjestely.

4.3 Vedonlyönti

Turnauksen osanottajat, turnauksen virallinen henkilökunta ja katsojat eivät saa lyödä vetoa, asettaa panoksia tai tehdä veikkauksia mistään osasta turnausta, ottelua tai peliä (mukaan lukien lopputulokset).

4.4 Epäurheilijamainen käytös

Epäurheilijamaista käytöstä ei siedetä missään tilanteessa. Turnauksen osanottajien on käyttäydyttävä siivosti ja kohteliaasti. Epäurheilijamainen käytös kattaa, mutta ei rajoitu seuraaviin:

 • Sellainen käyttäytyminen, jonka voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan häirityksi, kiusatuksi tai vaanituksi tulemisen tunteen.
 • Turnauksen virallisen henkilökunnan, pelaajien tai katsojien kanssa kiisteleminen tai heitä kohtaan hyökkäävästi tai loukkaavasti käyttäytyminen.
 • Kenen tahansa osanottajan yksityisyyden tai turvallisuuden loukkaaminen, mukaan lukien katsojat ja henkilökunta.
 • Sosiaalisen median käyttäminen muiden osanottajien kiusaamiseen, häpäisemiseen tai pelottelemiseen.
 • Turnauksen virallisen henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Virallisen henkilökunnan odotetaan tutkivan heidän tietoonsa saatetut mahdolliset käytösrikkomukset mahdollisimman nopeasti ja ryhtyvän toimiin, joilla ehkäistään kyseisen käytöksen toistumista. Kaikki epäurheilijamaisen käytöksen tapaukset on ilmoitettava Silph Arena -johtajille ripeästi ja voivat johtaa tilanteen katselmointiin.

4.5 Hidastelu

Pelaajien on järjestettävä taisteluryhmänsä ja aloitettava taistelunsa ajoissa riippumatta pelitilanteen monimutkaisuudesta ja noudatettava turnaukselle asetettuja aikarajoja. Pelaajien on säilytettävä taistelujen välinen tahti, jotta ottelu voidaan saattaa päätökseen ilmoitetussa määräajassa. Tarkoituksellinen viivyttely ei ole hyväksyttävää. Pelaajat voivat pyytää tuomaria pitämään peliään silmällä hidastelun varalta; tällainen pyyntö myönnetään, jos se on mahdollista.

4.6 Ulkopuolinen apu

Ottelujen aikana pelaajat eivät saa pyytää neuvoja katsojilta, ja katsojat eivät saa antaa neuvoja pelaajille.

Taisteluryhmien valinnan aikana pelaajat ja katsojat eivät saa antaa pelaajalle mitään neuvoja tai kommentteja, ennen kuin tämän pelaajan Pokémonien valinta heidän taisteluryhmäänsä on valmis.

Pelaajat ja katsojat pidättäytyvät antamasta tietoja vuorottaisista valinnoista, taistelulistoista tai taisteluryhmien valinnasta ja strategioista parinvalintailmoituksen ja vuorottaisen valinnan päättymisen välillä.

Joistakin näistä rajoituksista voidaan luopua virallisen lehdistön tai tiedottamisen vuoksi; näissä tilanteissa pelaajille ilmoitetaan odotusten muuttumisesta. Joissakin joukkueturnauksissa myös joukkuetoverit voidaan jättää näiden rajoitusten ulkopuolelle.

Hyväksymissäännöt
5.1 Osallistujien vähimmäismäärät

Vähimmäismäärät osallistujia, jotka vaaditaan, jotta turnaus voidaan hyväksyä vaikuttamaan sijoituksiin, on määritetty seuraavasti:

 • Henkilökohtaisille turnauksille vähintään kahdeksan (8) osallistuvaa pelaajaa.
 • Joukkueturnauksille vähintään neljä (4) osallistuvaa joukkuetta.

Jos osallistujien vähimmäismäärä ei täyty, turnausta ei voida pitää enää Silph Arena -valtuutettuna, eikä se näin ollen vaikuta turnauksen ulkopuolisiin sijoituksiin tai MM-osakilpailumenestykseen. Jos osallistujien vähimmäismäärää ei saavuteta yhdessäkään turnauksessa, joka on suunniteltu Silph Arena -valtuutetuksi (koska pelaajat eivät saavu paikalle), turnauksen järjestäjän tulee antaa turnauksille ”Ei pidetty” -merkintä.

5.2 Kierrosten lukumäärä

Vähimmäismäärät kierroksia, jotka vaaditaan, jotta turnaus voidaan hyväksyä vaikuttamaan sijoituksiin, on määritetty seuraavasti:

 • Henkilökohtaisille turnauksille vähintään kolme (3) kierrosta
 • Joukkueturnauksille vähintään kaksi (2) kierrosta

Jos kierrosten vähimmäismäärä ei täyty, turnausta ei voida pitää enää Silph Arena -valtuutettuna, eikä se näin ollen vaikuta turnauksen ulkopuolisiin sijoituksiin tai MM-osakilpailumenestykseen. Jos kierrosten vähimmäismäärää ei saavuteta yhdessäkään turnauksessa, joka on suunniteltu Silph Arena -valtuutetuksi, turnauksen järjestäjän tulee antaa turnauksille ”Ei pidetty” -merkintä.

Kierrosten lukumäärä tulee ilmoittaa ensimmäisen kierroksen alussa tai aikaisemmin; ilmoituksen jälkeen sitä ei voi muuttaa. Sen sijaan voidaan ilmoittaa vaihteleva määrä kierroksia ja erityiset kriteerit, joiden perusteella turnaus voidaan katsoa päättyneeksi. Esimerkiksi 20 pelaajaan turnaus voidaan ilmoittaa viiden kierroksen mittaiseksi, ellei tarkalleen yhdellä pelaajalla ole neljää otteluvoittoa neljän kierroksen jälkeen.

Suositeltava määrä kierroksia sveitsiläistyyppisiin turnauksiin on pelaajien lukumäärän kaksikantainen logaritmi.

5.3 Kutsukilpailuturnaukset

Kutsukilpailuissa on pelaajien osallistumiselle lisäkelpoisuusvaatimuksia, jotka määräytyvät kauden alkulohkorakenteen, pelaajasijoitusten ja muiden ainutlaatuisten tekijöiden perusteella. Silph League Arena -kutsupolitiikka määrittelee alueellisten kutsukilpailujen (välierien) ja maailmanmestaruustason kutsukilpailujen (loppuottelujen) kutsulistan. Turnausten järjestäjät voivat järjestää ja hyväksyä kutsukilpailuja, kunhan Silph Arena -johtajat ovat valinneet ja valtuuttaneet heidät tekemään niin.

5.4 Parinvalinta-algoritmi

Ellei toisin ilmoiteta, turnausten oletetaan noudattavan sveitsiläistyylistä parinvalinta-algoritmia (jollaisen tarjoaa Silph Arenan Silph.gg -ohjelmisto). Jotkut turnaukset voivat siirtyä kerrasta poikki -pudotuspelikierroksiin parhaiten menestyneiden 2, 4 tai 8 (tai muun lukumäärän) pelaajien välillä sveitsiläistyylisten kierrosten jälkeen.

Turnauksissa, joissa on kerrasta poikki -pudotuspelirakenne, suositeltu parinvalintametodi on yhdistää pudotuspelipelaajat heidän viimeisten sveitsiläistyylisten sijoitustensa perusteella. Kerrasta poikki -pudotuspelin kierrosten pitäisi yhdistää parhaiten menestynyt pelaaja huonoiten menestyneen kanssa, toiseksi paras toiseksi huonoimman kanssa, ja niin edelleen.

©2019 The Silph Road | Kaikki oikeudet pidätetään | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon ja kaikki vastaavat nimet ovat Nintendon tavaramerkkejä & © 1996-2019
Pokémon GO on Niantic, Inc:n tavaramerkki & ©
Silph League Arena, Silph.gg ja The Silph Road eivät ole sidoksissa Niantic Inc:iin, The Pokémon Companyyn tai Nintendoon.
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostiin Team@TheSilphRoad.com