Turniej: Voyager Cup - Arceus Battle League

Stan turnieju: Concluded

Strona RSVP

Jlla12 zwycięża!

Gratulacje dla Jlla12 za zwycięstwo w turnieju!

Tournament organizers can elect to utilize the battles won as a primary tie-breaker, and Buchholz score as a secondary tie-breaker.

Punktacja finałowa

Zestawienia turniejowe

Przy 75 uczestnikach, ten turniej będzie miał 7 rund:

Runda 1
#1

SenhorBolacha

3

RuiAFC

0

#2

RDarkPaladin

1

2Kayzor4

2

#3

SilvioSerrao

2

acor89

1

#4

RicardoN14

3

D4nfoss

0

#5

Malipi96

0

POKERRAPXIM

3

#6

udmmi

0

ThePsyduckGuy

3

#7

TiagoM1603

0

Ferreira2469

3

#8

MisterManding0

2

MRezinha

1

#9

JavaA2091

2

PhalcoHS

1

#10

RGDragonTamr

3

MigasNeves

0

#11

TheYellowRipper

2

P4T1T0

1

#12

Marcovelhaco*

0

Ravager5*

3

*Uczestnik/-czka został/-a usunięty/-a
#13

RenatoRosario23

2

Ruumiguel

1

#14

ZePaluch

3

Janikas12

0

#15

Pinappio

2

fdefabio83

1

#16

Zeca7faria

0

EWdota2

3

#17

posterman

2

ricard01990

1

#18

babieu10

2

5HeadFlip

1

#19

CitizenErased

3

Dcfig1

0

#20

Sakamichi14

2

EduardoAreias25

1

#21

CentipedeWaffle

3

JOR1967

0

#22

LuizzyPt

3

MynickCanelas

0

#23

tac2000

1

VALFTANQUERAY

2

#24

Nunothemaster

3

MinasV

0

#25

Freitaspmf

2

Numeness

1

#26

Jlla12

3

MillenniumPT

0

#27

Pescaali10

3

Aninhas93

0

#28

Chavesmeister

2

anythinghostly

1

#29

Azrielsouls

1

Gaibino

2

#30

WIZ4RDONFIRE

3

Seraffini

0

#31

IvoLopyan

3

Nevermore023

0

#32

maikyeset

3

Ragnnar20

0

#33

rafaasn

3

Lithium70

0

#34

velhacomaster40

1

Runeves07

2

#35

Snappy0518

3

mvthesinger

0

#36

vascovascovasco

2

carimbo31

1

#37

Bacalhas

3

Ralph

0

#38

Pcerceos*

-- Bye --*

*Uczestnik/-czka został/-a usunięty/-a
Runda 2
#1

SenhorBolacha

1

Jlla12

2

#2

SilvioSerrao

1

Pescaali10

2

#3

RicardoN14

3

Chavesmeister

0

#4

MisterManding0

3

IvoLopyan

0

#5

JavaA2091

3

maikyeset

0

#6

RGDragonTamr

1

rafaasn

2

#7

TheYellowRipper

3

Snappy0518

0

#8

RenatoRosario23

1

vascovascovasco

2

#9

ZePaluch

3

Bacalhas

0

#10

Pinappio

2

2Kayzor4

1

#11

posterman

1

POKERRAPXIM

2

#12

babieu10

2

ThePsyduckGuy

1

#13

CitizenErased

1

Ferreira2469

2

#14

Sakamichi14

3

Ravager5

0

#15

CentipedeWaffle

2

EWdota2

1

#16

LuizzyPt

1

VALFTANQUERAY

2

#17

Nunothemaster

3

Gaibino

0

#18

WIZ4RDONFIRE

2

Runeves07

1

#19

Freitaspmf*

3

Pcerceos*

0

*Uczestnik/-czka został/-a usunięty/-a
#20

RDarkPaladin

2

ricard01990

1

#21

Malipi96

3

5HeadFlip

0

#22

udmmi

1

Dcfig1

2

#23

TiagoM1603

3

EduardoAreias25

0

#24

Zeca7faria

2

JOR1967

1

#25

tac2000

1

MynickCanelas

2

#26

Azrielsouls

2

MinasV

1

#27

velhacomaster40

3

Numeness

0

#28

RuiAFC

2

MillenniumPT

1

#29

acor89

1

Aninhas93

2

#30

D4nfoss

2

anythinghostly

1

#31

MRezinha

2

Seraffini

1

#32

PhalcoHS*

3

Nevermore023*

0

*Uczestnik/-czka został/-a usunięty/-a
#33

MigasNeves

2

Ragnnar20

1

#34

P4T1T0

3

Lithium70

0

#35

Ruumiguel

3

mvthesinger

0

#36

Janikas12

3

Ralph

0

#37

fdefabio83

3

carimbo31

0

Runda 3
#1

RicardoN14

2

WIZ4RDONFIRE

1

#2

MisterManding0

1

Freitaspmf

2

#3

JavaA2091

0

Jlla12

3

#4

TheYellowRipper

2

Pescaali10

1

#5

ZePaluch

3

rafaasn

0

#6

Pinappio

2

vascovascovasco

1

#7

babieu10

1

POKERRAPXIM

2

#8

Sakamichi14

3

Ferreira2469

0

#9

CentipedeWaffle

0

VALFTANQUERAY

3

#10

Nunothemaster

1

SenhorBolacha

2

#11

RDarkPaladin

2

D4nfoss

1

#12

SilvioSerrao

3

ThePsyduckGuy

0

#13

Malipi96

2

MRezinha

1

#14

TiagoM1603

0

PhalcoHS

3

#15

RGDragonTamr

3

P4T1T0

0

#16

RenatoRosario23*

1

Ravager5*

2

*Obsługa turnieju wpisała wynik
#17

Zeca7faria

0

fdefabio83

3

#18

posterman

3

Janikas12

0

#19

CitizenErased

2

EWdota2

1

#20

LuizzyPt

2

Gaibino

1

#21

Azrielsouls

2

Dcfig1

1

#22

Chavesmeister

0

MynickCanelas

3

#23

maikyeset

2

Aninhas93

1

#24

IvoLopyan

1

Runeves07

2

#25

velhacomaster40

1

udmmi

2

#26

Snappy0518

1

tac2000

2

#27

Bacalhas

2

acor89

1

#28

RuiAFC

0

ricard01990

3

#29

2Kayzor4

2

5HeadFlip

1

#30

MigasNeves

2

EduardoAreias25

1

#31

Ruumiguel

2

JOR1967

1

#32

MinasV

2

Ragnnar20

1

#33

Numeness

3

Lithium70

0

#34

MillenniumPT

3

Ralph

0

#35

anythinghostly

3

carimbo31

0

#36

Seraffini

2

mvthesinger

1

Runda 4
#1

RicardoN14

1

Freitaspmf

2

#2

TheYellowRipper

1

Jlla12

2

#3

ZePaluch

2

POKERRAPXIM

1

#4

Pinappio

0

VALFTANQUERAY

3

#5

Sakamichi14

1

SenhorBolacha

2

#6

RDarkPaladin

3

Azrielsouls

0

#7

SilvioSerrao

2

Bacalhas

1

#8

RGDragonTamr

1

maikyeset

2

#9

Malipi96

1

rafaasn

2

#10

MisterManding0

2

vascovascovasco

1

#11

JavaA2091

1

2Kayzor4

2

#12

posterman

3

Ferreira2469

0

#13

babieu10

2

PhalcoHS

1

#14

CitizenErased

2

MigasNeves

1

#15

CentipedeWaffle

2

Ruumiguel

1

#16

LuizzyPt

2

Ravager5

1

#17

Nunothemaster

3

fdefabio83

0

#18

WIZ4RDONFIRE

1

MynickCanelas

2

#19

Pescaali10

2

Runeves07

1

#20

udmmi

3

P4T1T0

0

#21

TiagoM1603

3

Janikas12

0

#22

RenatoRosario23

1

EWdota2

2

#23

Zeca7faria

2

ricard01990

1

#24

tac2000

2

Gaibino

1

#25

Chavesmeister

1

Dcfig1

2

#26

IvoLopyan

2

MinasV

1

#27

velhacomaster40

2

MillenniumPT

1

#28

Snappy0518

2

Aninhas93

1

#29

D4nfoss

3

Seraffini

0

#30

RuiAFC

1

acor89

2

#31

ThePsyduckGuy

2

5HeadFlip

1

#32

MRezinha

3

EduardoAreias25

0

#33

Numeness

3

JOR1967

0

#34

anythinghostly

2

Lithium70

1

#35

Ragnnar20

3

mvthesinger

0

#36

carimbo31

2

Ralph

1

Runda 5
#1

ZePaluch

0

Jlla12

3

#2

Freitaspmf

2

VALFTANQUERAY

1

#3

SenhorBolacha

3

CentipedeWaffle

0

#4

RDarkPaladin

1

LuizzyPt

2

#5

SilvioSerrao

1

Nunothemaster

2

#6

RicardoN14

1

Pescaali10

2

#7

MisterManding0

3

maikyeset

0

#8

TheYellowRipper

3

rafaasn

0

#9

Pinappio

1

POKERRAPXIM

2

#10

posterman

3

MynickCanelas

0

#11

babieu10

1

Malipi96

2

#12

CitizenErased

0

RGDragonTamr

3

#13

Sakamichi14

1

udmmi

2

#14

2Kayzor4

2

TiagoM1603

1

#15

JavaA2091

2

Ferreira2469

1

#16

Zeca7faria

0

MRezinha

3

#17

tac2000

1

PhalcoHS

2

#18

WIZ4RDONFIRE

0

MigasNeves

3

#19

Azrielsouls

3

Ruumiguel

0

#20

Bacalhas

3

Ravager5

0

#21

IvoLopyan

2

fdefabio83

1

#22

Snappy0518

3

EWdota2

0

#23

velhacomaster40

2

Dcfig1

1

#24

vascovascovasco

3

Numeness

0

#25

D4nfoss

1

Runeves07

2

#26

ThePsyduckGuy

2

RenatoRosario23

1

#27

anythinghostly

1

acor89

2

#28

Chavesmeister

0

RuiAFC

3

#29

P4T1T0

2

MillenniumPT

1

#30

Janikas12

1

Aninhas93

2

#31

Gaibino

1

Seraffini

2

#32

ricard01990

3

Ragnnar20

0

#33

MinasV

3

carimbo31

0

#34

5HeadFlip

3

Lithium70

0

#35

EduardoAreias25

3

Ralph

0

#36

JOR1967

3

mvthesinger

0

Runda 6
#1

Freitaspmf

0

Jlla12

3

#2

SenhorBolacha

2

Pescaali10

1

#3

MisterManding0

3

2Kayzor4

0

#4

TheYellowRipper

2

POKERRAPXIM

1

#5

ZePaluch

2

VALFTANQUERAY

1

#6

posterman

1

RDarkPaladin

2

#7

LuizzyPt

0

SilvioSerrao

3

#8

Nunothemaster

2

Malipi96

1

#9

RGDragonTamr

2

Snappy0518

1

#10

RicardoN14

2

velhacomaster40

1

#11

udmmi

1

vascovascovasco

2

#12

JavaA2091

3

ThePsyduckGuy

0

#13

Pinappio

1

MRezinha

2

#14

babieu10

2

MigasNeves

1

#15

CitizenErased

2

PhalcoHS

1

#16

Sakamichi14

3

MynickCanelas

0

#17

CentipedeWaffle

2

Runeves07

1

#18

Azrielsouls

1

TiagoM1603

2

#19

Bacalhas

1

Zeca7faria

2

#20

IvoLopyan

1

tac2000

2

#21

maikyeset

1

EWdota2

2

#22

rafaasn

2

acor89

1

#23

D4nfoss

0

ricard01990

3

#24

RuiAFC

2

Dcfig1

1

#25

Ferreira2469*

3

MinasV*

0

*Obsługa turnieju wpisała wynik
#26

P4T1T0

0

Numeness

3

#27

Ruumiguel

2

Aninhas93

1

#28

Ravager5

1

anythinghostly

2

#29

fdefabio83

2

Seraffini

1

#30

RenatoRosario23

2

EduardoAreias25

1

#31

Chavesmeister

2

JOR1967

1

#32

Janikas12

2

MillenniumPT

1

#33

Gaibino

1

Ragnnar20

2

#34

5HeadFlip

3

carimbo31

0

#35

Lithium70

1

mvthesinger

2

#36

Ralph

-- Bye --

Runda 7
#1

Jlla12

2

MisterManding0

1

#2

SenhorBolacha

2

TheYellowRipper

1

#3

ZePaluch

0

Nunothemaster

3

#4

Freitaspmf

2

RDarkPaladin

1

#5

SilvioSerrao

2

rafaasn

1

#6

RGDragonTamr

3

vascovascovasco

0

#7

RicardoN14

2

2Kayzor4

1

#8

babieu10

3

MRezinha

0

#9

JavaA2091

0

VALFTANQUERAY

3

#10

CitizenErased

1

TiagoM1603

2

#11

posterman

0

udmmi

3

#12

Sakamichi14

1

Malipi96

2

#13

CentipedeWaffle

0

Pinappio

3

#14

LuizzyPt

1

Zeca7faria

2

#15

Pescaali10

1

tac2000

2

#16

POKERRAPXIM

2

Azrielsouls

1

#17

maikyeset

2

MigasNeves

1

#18

velhacomaster40

0

PhalcoHS

3

#19

Bacalhas

2

Ruumiguel

1

#20

IvoLopyan

2

ricard01990

1

#21

Snappy0518

0

MynickCanelas

3

#22

EWdota2

0

Numeness

3

#23

RuiAFC

2

anythinghostly

1

#24

ThePsyduckGuy

1

Runeves07

2

#25

Ferreira2469

3

RenatoRosario23

0

#26

fdefabio83

1

Chavesmeister

2

#27

acor89

0

5HeadFlip

3

#28

D4nfoss

0

MinasV

3

#29

P4T1T0

3

Aninhas93

0

#30

Ravager5

2

Seraffini

1

#31

Janikas12

1

Ragnnar20

2

#32

Dcfig1

1

Gaibino

2

#33

EduardoAreias25*

3

mvthesinger*

0

*Obsługa turnieju wpisała wynik
#34

JOR1967

2

Ralph

1

#35

MillenniumPT

2

carimbo31

1

#36

Lithium70

-- Bye --

 = Konflikt zgłoszeń! Wymaga ponownego zgłoszenia wyniku. (Kwestionowane wyniki mogą wymagać interwencji obsługi turnieju)
#1
 = Numery zestawień są dla ułatwienia odnalezienie przeciwnika/-czki!

Punkty

Punktów
łącznie
Uczestnik/-czka (Liczba wygranych walk) (Wynik Buchholz)
7
Jlla12 [18] [33]
6
Nunothemaster [17] [28]
6
SenhorBolacha [15] [34]
6
Freitaspmf [13] [31]
5
RGDragonTamr [16] [25]
5
MisterManding0 [15] [33]
5
VALFTANQUERAY [15] [31]
5
TheYellowRipper [14] [32]
5
SilvioSerrao [14] [27]
5
RicardoN14 [14] [24]
5
ZePaluch [13] [33]
5
POKERRAPXIM [13] [30]
5
babieu10 [13] [26]
4
Sakamichi14 [14] [27]
4
PhalcoHS [14] [24]
4
posterman [13] [26]
4
Numeness [13] [22]
4
Pescaali10 [12] [31]
4
MRezinha [12] [26]
4
RDarkPaladin [12] [26]
4
Ferreira2469 [12] [25]
4
Bacalhas [12] [23]
4
udmmi [12] [23]
4
JavaA2091 [11] [31]
4
Malipi96 [11] [31]
4
Pinappio [11] [29]
4
LuizzyPt [11] [27]
4
tac2000 [11] [26]
4
CitizenErased [11] [25]
4
vascovascovasco [11] [25]
4
TiagoM1603 [11] [23]
4
IvoLopyan [11] [22]
4
Runeves07 [11] [22]
4
2Kayzor4 [10] [29]
4
rafaasn [10] [27]
4
maikyeset [10] [25]
4
MynickCanelas [10] [24]
4
RuiAFC [10] [21]
4
CentipedeWaffle [9] [27]
4
Zeca7faria [8] [23]
3
ricard01990 [13] [25]
3
5HeadFlip [12] [20]
3
fdefabio83 [11] [24]
3
anythinghostly [11] [16]
3
MigasNeves [10] [25]
3
velhacomaster40 [10] [25]
3
Snappy0518 [10] [24]
3
Azrielsouls [10] [23]
3
MinasV [10] [23]
3
Ruumiguel [10] [18]
3
ThePsyduckGuy [9] [27]
3
EWdota2 [9] [25]
3
P4T1T0 [9] [23]
3
Ravager5 [9] [19]
3
Ragnnar20 [9] [18]
3
Chavesmeister [7] [23]
2
MillenniumPT [9] [21]
2
EduardoAreias25 [9] [19]
2
acor89 [8] [25]
2
Gaibino [8] [24]
2
Dcfig1 [8] [23]
2
RenatoRosario23 [8] [22]
2
JOR1967 [8] [20]
2
D4nfoss [7] [24]
2
Aninhas93 [7] [21]
2
Janikas12 [7] [21]
2
WIZ4RDONFIRE [7] [18]
2
Seraffini [7] [17]
1
carimbo31 [4] [19]
1
mvthesinger [3] [16]
1
Lithium70 [2] [18]
1
Ralph [2] [13]
1
Pcerceos [0] [6]
0
Nevermore023 [0] [8]
0
Marcovelhaco [0] [3]

Uczestnicy, którzy potwierdzili udział w turnieju: 75

Uczestnicy, którzy podali kod potwierdzenia udziału w turnieju:

: Competitor's Rank at the start of the month.

Nazwa użytkownika
udmmi
Elite
#518

1,496

Hypno

1,492

Azumarill

1,494

Altaria

1,495

Bastiodon

1,498

Marowak (Alolan)

1,498

Meganium

Ruumiguel
Ace
#585

1,496

Hypno

1,492

Azumarill

1,495

Altaria

1,486

Toxicroak

1,499

Marowak (Alolan)

1,488

Meganium

Snappy0518
Ace
#622

1,488

Venusaur

1,491

Azumarill

1,499

Altaria

1,494

Bastiodon

1,493

Marowak (Alolan)

1,497

Vigoroth

carimbo31
Ace
#1014

1,462

Ivysaur

1,361

Azumarill

1,484

Manectric

1,498

Honchkrow

1,204

Pignite

1,500

Nidoqueen

RGDragonTamr
Ace
#1388

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,492

Registeel

1,495

Toxicroak

1,498

Zweilous

1,500

Meganium

Runeves07
Challenger
#1698

1,481

Wigglytuff

1,488

Skarmory

1,492

Whiscash

1,483

Drapion

1,468

Raichu (Alolan)

1,470

Meganium

Ferreira2469
Challenger
#1782

1,491

Victreebel

1,497

Azumarill

1,482

Whiscash

1,488

Bastiodon

1,483

Muk (Alolan)

1,497

Toxicroak

MisterManding0
Challenger
#2665

1,500

Clefable

1,500

Azumarill

1,498

Altaria

1,500

Toxicroak

1,495

Melmetal

1,486

Meganium

RicardoN14
Challenger
#3191

1,497

Clefable

1,480

Meganium

1,490

Altaria

1,493

Bastiodon

1,500

Marowak (Alolan)

1,490

Rainy Castform

tac2000
Challenger
#3446

1,500

Venusaur

1,495

Skarmory

1,500

Deoxys (Defense Forme)

1,491

Bastiodon

1,500

Zweilous

1,499

Flygon

Ragnnar20
Challenger
#3506

1,481

Victreebel

1,497

Skarmory

1,489

Whiscash

1,441

Bastiodon

1,497

Marowak (Alolan)

1,478

Gallade

VALFTANQUERAY
Challenger
#3720

1,480

Hypno

1,489

Skarmory

1,491

Vigoroth

1,498

Toxicroak

1,489

Ninetales (Alolan)

1,466

Rainy Castform

MRezinha
Challenger
#3827

1,499

Venusaur

1,500

Azumarill

1,498

Deoxys (Defense Forme)

1,499

Bastiodon

1,499

Marowak (Alolan)

1,476

Sableye

CitizenErased
Challenger
#3926

1,497

Hypno

1,499

Azumarill

1,497

Registeel

1,500

Skuntank

1,498

Scrafty

1,490

Quagsire

SilvioSerrao
Rival
#4308

1,500

Hypno

1,498

Azumarill

1,499

Altaria

1,500

Probopass

1,498

Scrafty

1,498

Meganium

SenhorBolacha
Rival
#4649

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,497

Registeel

1,498

Skuntank

1,486

Stunfisk

1,498

Noctowl

2Kayzor4
Rival
#4824

1,496

Hypno

1,499

Skarmory

1,431

Medicham

1,497

Probopass

1,494

Marowak (Alolan)

1,500

Ludicolo

maikyeset
Rival
#4845

1,500

Hypno

1,494

Azumarill

1,499

Altaria

1,492

Probopass

1,498

Marowak (Alolan)

1,500

Meganium

P4T1T0
Rival
#5931

1,496

Dewgong

1,495

Azumarill

1,489

Deoxys (Defense Forme)

1,497

Bastiodon

1,498

Marowak (Alolan)

1,497

Meganium

Aninhas93
Rival
#7944

1,497

Victreebel

1,496

Umbreon

1,500

Whiscash

1,500

Drifblim

1,493

Raichu (Alolan)

1,495

Poliwrath

babieu10
Rival
#8003

1,494

Hypno

1,500

Azumarill

1,497

Altaria

1,500

Probopass

1,498

Ferrothorn

1,488

Machamp

acor89
Rival
#8270

1,500

Lapras

1,490

Azumarill

1,482

Altaria

1,487

Toxicroak

1,483

Marowak (Alolan)

1,487

Meganium

Chavesmeister
Trainer

1,495

Victreebel

1,500

Lanturn

1,490

Registeel

1,495

Toxicroak

1,500

Marowak (Alolan)

1,494

Haunter

fdefabio83
Trainer

1,485

Venusaur

1,491

Azumarill

1,491

Altaria

1,494

Bastiodon

1,495

Marowak (Alolan)

1,500

Primeape

velhacomaster40
Trainer

1,493

Hypno

1,494

Azumarill

1,484

Altaria

1,495

Toxicroak

1,470

Melmetal

1,473

Meganium

D4nfoss
Trainer

1,489

Hypno

1,482

Meganium

1,499

Whiscash

1,484

Toxicroak

1,498

Marowak (Alolan)

1,499

Galvantula

vascovascovasco
Trainer

1,500

Wigglytuff

1,497

Azumarill

1,499

Deoxys (Defense Forme)

1,497

Probopass

1,497

Zweilous

1,484

Meganium

ThePsyduckGuy
Trainer

1,493

Hypno

1,492

Azumarill

1,482

Altaria

1,497

Probopass

1,495

Marowak (Alolan)

1,498

Toxicroak

MinasV
Trainer

1,500

Hypno

1,488

Meganium

1,497

Swampert

1,496

Bastiodon

1,494

Marowak (Alolan)

1,497

Noctowl

rafaasn
Trainer

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,489

Altaria

1,497

Bastiodon

1,486

Marowak (Alolan)

1,495

Meganium

Lithium70
Trainer

1,500

Blastoise

1,494

Azumarill

1,485

Altaria

1,497

Bronzong

1,490

Crustle

1,490

Raichu (Alolan)

Dcfig1
Trainer

1,485

Hypno

1,480

Azumarill

1,490

Tropius

1,417

Probopass

1,475

Muk (Alolan)

1,485

Toxicroak

EduardoAreias25
Trainer

1,500

Venusaur

1,500

Azumarill

1,431

Medicham

1,485

Probopass

1,490

Marowak (Alolan)

1,494

Sableye

JOR1967
Trainer

1,482

Clefable

1,472

Meganium

1,499

Registeel

1,500

Empoleon

1,482

Marowak (Alolan)

1,497

Stunfisk

RDarkPaladin
Unranked

1,481

Venusaur

1,500

Azumarill

1,497

Altaria

1,497

Bastiodon

1,489

Marowak (Alolan)

1,499

Stunfisk

ZePaluch
Trainer

1,498

Venusaur

1,494

Azumarill

1,497

Altaria

1,500

Probopass

1,493

Scrafty

1,496

Stunfisk

TheYellowRipper
Trainer

1,490

Hypno

1,496

Azumarill

1,497

Altaria

1,492

Bastiodon

1,494

Stunfisk

1,500

Meganium

PhalcoHS
Trainer

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,492

Registeel

1,500

Toxicroak

1,490

Muk (Alolan)

1,482

Meganium

5HeadFlip
Trainer

1,496

Hypno

1,489

Azumarill

1,497

Altaria

1,488

Bastiodon

1,495

Galvantula

1,497

Toxicroak

IvoLopyan
Trainer

1,497

Machamp

1,497

Azumarill

1,497

Altaria

1,499

Bastiodon

1,500

Marowak (Alolan)

1,497

Meganium

MynickCanelas
Trainer

1,479

Venusaur

1,496

Azumarill

1,479

Altaria

1,488

Probopass

1,495

Marowak (Alolan)

1,500

Vigoroth

Ralph
Guest

1,494

Zapdos

1,488

Steelix

1,484

Roselia

1,399

Floatzel

1,497

Durant

1,491

Simisear

ricard01990
Trainer

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,495

Altaria

1,496

Probopass

1,490

Marowak (Alolan)

1,496

Toxicroak

Pinappio
Trainer

1,481

Venusaur

1,500

Umbreon

1,417

Medicham

1,491

Probopass

1,498

Marowak (Alolan)

1,493

Tentacruel

Gaibino
Trainer

1,495

Haunter

1,481

Azumarill

1,496

Registeel

1,492

Grotle

1,499

Marowak (Alolan)

1,490

Noctowl

CentipedeWaffle
Trainer

1,495

Poliwrath

1,482

Meganium

1,498

Registeel

1,496

Togekiss

1,499

Muk (Alolan)

1,498

Blaziken

JavaA2091
Trainer

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,495

Altaria

1,494

Bastiodon

1,493

Marowak (Alolan)

1,498

Meganium

Ravager5
Trainer

1,495

Lapras

1,486

Meganium

1,494

Altaria

1,497

Toxicroak

1,500

Marowak (Alolan)

1,476

Sableye

EWdota2
Trainer

1,483

Hypno

1,487

Meganium

1,500

Deoxys (Defense Forme)

1,491

Toxicroak

1,493

Zweilous

1,497

Mantine

Sakamichi14
Trainer

1,492

Venusaur

1,500

Azumarill

1,497

Altaria

1,499

Probopass

1,494

Marowak (Alolan)

1,493

Stunfisk

RenatoRosario23
Trainer

1,499

Haunter

1,500

Azumarill

1,493

Registeel

1,500

Toxicroak

1,494

Marowak (Alolan)

1,499

Meganium

LuizzyPt
Trainer

1,496

Hypno

1,495

Azumarill

1,496

Registeel

1,497

Gallade

1,483

Scrafty

1,496

Meganium

Freitaspmf
Trainer

1,500

Wigglytuff

1,500

Skarmory

1,492

Shiftry

1,500

Toxicroak

1,500

Melmetal

1,500

Lanturn

MillenniumPT
Trainer

1,496

Venusaur

1,500

Azumarill

1,497

Altaria

1,495

Bastiodon

1,497

Seismitoad

1,495

Toxicroak

Jlla12
Trainer

1,500

Hypno

1,500

Azumarill

1,489

Altaria

1,486

Probopass

1,479

Marowak (Alolan)

1,494

Meganium

posterman
Trainer

1,495

Hypno

1,490

Azumarill

1,500

Tropius

1,492

Probopass

1,484

Muk (Alolan)

1,497

Toxicroak

Azrielsouls
Trainer

1,493

Hypno

1,500

Azumarill

1,489

Altaria

1,500

Toxicroak

1,500

Melmetal

1,498

Meganium

POKERRAPXIM
Trainer

1,499

Hypno

1,499

Azumarill

1,497

Altaria

1,497

Probopass

1,499

Marowak (Alolan)

1,499

Meganium

MigasNeves
Trainer

1,496

Venusaur

1,500

Azumarill

1,493

Altaria

1,495

Bastiodon

1,495

Scrafty

1,496

Stunfisk

Pescaali10
Trainer

1,497

Charizard

1,499

Azumarill

1,494

Altaria

1,494

Probopass

1,500

Ninetales (Alolan)

1,495

Meganium

TiagoM1603
Trainer

1,496

Lapras

1,497

Azumarill

1,492

Altaria

1,493

Bastiodon

1,491

Marowak (Alolan)

1,500

Meganium

Zeca7faria
Trainer

1,474

Venusaur

1,498

Azumarill

1,449

Medicham

1,492

Probopass

1,489

Marowak (Alolan)

1,461

Sableye

Nunothemaster
Trainer

1,496

Hypno

1,491

Azumarill

1,497

Registeel

1,493

Toxicroak

1,500

Muk (Alolan)

1,495

Meganium

mvthesinger
Trainer

1,493

Weepinbell

1,496

Skarmory

1,341

Deoxys (Defense Forme)

1,494

Probopass

1,488

Genesect

1,498

Raichu (Alolan)

anythinghostly
Trainer

1,488

Venusaur

1,492

Azumarill

1,499

Altaria

1,490

Bastiodon

1,494

Marowak (Alolan)

1,488

Toxicroak

Numeness
Trainer

1,499

Haunter

1,500

Azumarill

1,474

Registeel

1,486

Toxicroak

1,492

Muk (Alolan)

1,496

Jumpluff

Janikas12
Trainer

1,492

Venusaur

1,494

Azumarill

1,499

Whiscash

1,489

Toxicroak

1,498

Seismitoad

1,500

Haunter

Seraffini
Trainer

1,488

Victreebel

1,498

Azumarill

1,499

Vigoroth

1,496

Bastiodon

1,484

Marowak (Alolan)

1,496

Noctowl

Malipi96
Trainer

1,485

Venusaur

1,497

Azumarill

1,498

Altaria

1,495

Bastiodon

1,499

Marowak (Alolan)

1,484

Sableye

RuiAFC
Trainer

1,487

Poliwrath

1,413

Azumarill

1,497

Altaria

1,496

Probopass

1,498

Muk (Alolan)

1,489

Victreebel

Bacalhas
Trainer

1,497

Haunter

1,477

Azumarill

1,499

Registeel

1,499

Toxicroak

1,499

Scrafty

1,479

Meganium

Marcovelhaco
Trainer
Usunięty/-a

1,500

Hypno

1,497

Azumarill

1,477

Altaria

1,481

Toxicroak

1,472

Melmetal

1,485

Meganium

Nevermore023
Trainer
Usunięty/-a

1,496

Hypno

1,491

Skarmory

1,487

Crawdaunt

1,473

Toxicroak

1,493

Raichu (Alolan)

1,470

Clefable

Pcerceos
Trainer
Usunięty/-a

1,476

Venusaur

1,499

Azumarill

1,499

Registeel

1,489

Toxicroak

1,498

Marowak (Alolan)

1,492

Mantine

WIZ4RDONFIRE
Trainer
Usunięty/-a

1,496

Haunter

1,499

Azumarill

1,496

Altaria

1,495

Probopass

1,483

Stunfisk

1,496

Jumpluff

Uczestnicy, którzy dokonali wczesnej rejestracji: 0

Uczestnicy, którzy zarejestrowali swoje drużyny na stronie RSVP. Potwierdzą swój udział za pomocą kodu potwierdzenia udziału w turnieju:

Uczestnicy/-czki zainteresowani/-e: 2

Gracze, którzy są zainteresowani udziałem w turnieju, ale nie zarejestrowali jeszcze swoich drużyn będą musieli dokonać wczesnej rejestracji ich drużyn lub dołączyć do turnieju korzystając z kodu potwierdzenia udziału:

Giant29
Trainer
EscaravelhoJMA
Trainer

Obsługa turnieju: 0

Osoby wybrane jako obsługa tego turnieju mają uprawnienia do rozwiązywania sporów na Silph.gg:

©2022 The Silph Road | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon i wszystkie powiązane nazwy są znakami towarowymi oraz © Nintendo 1996-2022
Pokémon GO jest znakiem towarowym i © Niantic, Inc.
Silph League Arena, Silph.gg oraz The Silph Road nie są powiązane z Niantic Inc., The Pokemon Company, czy Nintendo.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: Team@TheSilphRoad.com