Turnaj: Early bird 2 Commander

Súčasný stav: Concluded

Stránka RSVP

LyonsDen716 is Victorious!

Gratulujeme LyonsDen716 k výhre!

Tournament organizers can elect to utilize the battles won as a primary tie-breaker, and Buchholz score as a secondary tie-breaker.

Finálne turnajové skóra

Turnajové zápasy

S 36 účastníkmi bude mať tento turnaj 6 kôl:

Kolo 1
#1

B1ggreen7

2

Quelle000Image

1

#2

HotPoket777

3

ElBryano97

0

#3

LyonsDen716

2

steff3x

1

#4

JBGWinsenHSV

3

pokemajster1

0

#5

Coisabeast757

2

Baxteen

1

#6

shundohunter420

3

Fogotrex

0

#7

MisignoTX

2

matihu34

1

#8

JBQ712

2

ninjattala

1

#9

Marc93Kun

3

ShaggyBeRubs

0

#10

Aeeriis

2

MittMittDiz

1

#11

Dmo08

2

darthannapolis

1

#12

iTrollMyselfEH

0

SC0TT95

3

#13

TelegraphTrain

3

Kazimierz3500

0

#14

Jany4321

2

milchbarjoe98

1

#15

Reney1992

1

StaticClas

2

#16

Hansai84

2

Bonghin94

1

#17

Eevee2e

3

Jameshay1234

0

#18

Skratadoodle

2

Zinemong

1

Kolo 2
#1

B1ggreen7

2

Aeeriis

1

#2

HotPoket777

2

Dmo08

1

#3

LyonsDen716

3

TelegraphTrain

0

#4

JBGWinsenHSV

1

Jany4321

2

#5

Coisabeast757

1

Hansai84

2

#6

shundohunter420

1

Eevee2e

2

#7

MisignoTX

3

Skratadoodle

0

#8

JBQ712

2

SC0TT95

1

#9

Marc93Kun

2

StaticClas

1

#10

iTrollMyselfEH

1

matihu34

2

#11

Reney1992

2

ninjattala

1

#12

Quelle000Image

3

ShaggyBeRubs

0

#13

ElBryano97

3

MittMittDiz

0

#14

steff3x

2

Kazimierz3500

1

#15

pokemajster1

1

milchbarjoe98

2

#16

Baxteen

2

Bonghin94

1

#17

Fogotrex

2

Jameshay1234

1

#18

Zinemong

-- Dovidenia --

Kolo 3
#1

B1ggreen7

0

Marc93Kun

3

#2

HotPoket777

1

Jany4321

2

#3

LyonsDen716

2

Hansai84

1

#4

MisignoTX

1

Eevee2e

2

#5

JBQ712

1

JBGWinsenHSV

2

#6

Coisabeast757

0

ElBryano97

3

#7

shundohunter420

1

steff3x

2

#8

Aeeriis

3

Baxteen

0

#9

Dmo08

3

Fogotrex

0

#10

TelegraphTrain

1

matihu34

2

#11

Reney1992

2

milchbarjoe98

1

#12

Skratadoodle

2

StaticClas

1

#13

Quelle000Image

2

Zinemong

1

#14

iTrollMyselfEH

3

Kazimierz3500

0

#15

ninjattala

2

Bonghin94

1

#16

MittMittDiz

3

Jameshay1234

0

Kolo 4
#1

LyonsDen716

2

Jany4321

1

#2

Marc93Kun

2

Eevee2e

1

#3

B1ggreen7

2

Reney1992

1

#4

HotPoket777

2

Hansai84

1

#5

JBGWinsenHSV

1

Skratadoodle

2

#6

MisignoTX

2

Quelle000Image

1

#7

JBQ712

0

ElBryano97

3

#8

Aeeriis

3

steff3x

0

#9

Dmo08

3

matihu34

0

#10

Coisabeast757

2

Fogotrex

1

#11

shundohunter420

3

ninjattala

0

#12

iTrollMyselfEH*

1

MittMittDiz*

2

*Opravy organizátorov
#13

TelegraphTrain

0

StaticClas

3

#14

Baxteen

0

Zinemong

3

#15

Bonghin94

3

Jameshay1234

0

Kolo 5
#1

LyonsDen716

2

Marc93Kun

1

#2

HotPoket777

3

Aeeriis

0

#3

MisignoTX

0

Jany4321

3

#4

Dmo08

1

JBGWinsenHSV

2

#5

Skratadoodle

2

ElBryano97

1

#6

Eevee2e

1

B1ggreen7

2

#7

Hansai84

0

StaticClas

3

#8

Quelle000Image

2

steff3x

1

#9

matihu34

3

MittMittDiz

0

#10

Reney1992

2

shundohunter420

1

#11

JBQ712

2

Bonghin94

1

#12

Zinemong

1

Coisabeast757

2

#13

Fogotrex

2

ninjattala

1

#14

Jameshay1234*

-- Dovidenia --*

*A competitor was removed
Kolo 6
#1

LyonsDen716

3

B1ggreen7

0

#2

Jany4321

1

Marc93Kun

2

#3

HotPoket777

3

Skratadoodle

0

#4

StaticClas

2

Aeeriis

1

#5

Coisabeast757

1

JBGWinsenHSV

2

#6

ElBryano97

2

matihu34

1

#7

Eevee2e

2

Quelle000Image

1

#8

Reney1992

1

MisignoTX

2

#9

Dmo08

1

JBQ712

2

#10

shundohunter420

2

MittMittDiz

1

#11

steff3x

1

Hansai84

2

#12

Zinemong

3

Fogotrex

0

#13

ninjattala*

3

Jameshay1234*

0

*A competitor was removed
#14

Bonghin94

-- Dovidenia --

  = Konfliktné výsledky výhier! Vyžaduje sa opätovné nahlásenie. (Spory môžu vyžadovať pomoc organizátorov)
#1
 = Pair numbers are for convenience in finding opponents!

Body

Celkom
Body
Competitor (Battles Won) (Buchholz)
6
LyonsDen716 [14] [19]
5
HotPoket777 [14] [21]
5
Marc93Kun [13] [22]
4
ElBryano97 [12] [21]
4
StaticClas [12] [19]
4
Jany4321 [11] [25]
4
Eevee2e [11] [20]
4
JBGWinsenHSV [11] [18]
4
MisignoTX [10] [21]
4
JBQ712 [9] [16]
4
B1ggreen7 [8] [24]
4
Skratadoodle [8] [24]
3
Dmo08 [11] [18]
3
shundohunter420 [11] [15]
3
Aeeriis [10] [18]
3
Quelle000Image [10] [17]
3
Reney1992 [9] [18]
3
matihu34 [9] [15]
3
Zinemong [9] [13]
3
Hansai84 [8] [22]
3
Coisabeast757 [8] [17]
2
ninjattala [8] [15]
2
steff3x [7] [18]
2
MittMittDiz [7] [15]
2
Bonghin94 [7] [11]
2
Fogotrex [5] [15]
1
iTrollMyselfEH [5] [6]
1
TelegraphTrain [4] [13]
1
milchbarjoe98 [4] [7]
1
SC0TT95 [4] [5]
1
Baxteen [3] [11]
1
Jameshay1234 [1] [12]
0
pokemajster1 [1] [5]
0
Kazimierz3500 [1] [4]
0
darthannapolis [1] [3]
0
ShaggyBeRubs [0] [8]

Registrovaní účastníci: 36

Účastníci turnaja, ktorí zadali registračný kód:

: Competitor's Rank at the start of the month.

Užívateľské meno
Jany4321
Ace
#28

1,494

Noctowl

1,483

Muk (Alolan)

1,500

Ampharos

1,500

Toxicroak

1,493

Hypno

1,491

Ninetales (Alolan)

JBGWinsenHSV
Ace
#30

1,485

Escavalier

1,488

Lanturn

1,491

Froslass

1,490

Raichu (Alolan)

1,498

Muk (Alolan)

1,499

Hypno

HotPoket777
Ace
#53

1,498

Escavalier

1,500

Raichu

1,497

Dewgong

1,497

Hypno

1,481

Gengar

1,491

Ninetales (Alolan)

LyonsDen716
Ace
#90

1,500

Escavalier

1,500

Lanturn

1,496

Gengar

1,497

Hypno

1,500

Ninetales (Alolan)

1,492

Muk (Alolan)

JBQ712
Ace
#159

1,492

Munchlax

1,484

Ninetales (Alolan)

1,500

Muk (Alolan)

1,496

Hypno

1,493

Lanturn

1,496

Toxicroak

Dmo08
Challenger
#254

1,475

Noctowl

1,476

Venusaur

1,500

Ninetales (Alolan)

1,496

Muk (Alolan)

1,493

Hypno

1,493

Toxicroak

MisignoTX
Challenger
#266

1,496

Marowak (Alolan)

1,490

Muk (Alolan)

1,500

Froslass

1,499

Hypno

1,491

Toxicroak

1,495

Lanturn

B1ggreen7
Challenger
#289

1,499

Noctowl

1,496

Venusaur

1,500

Hypno

1,492

Toxicroak

1,486

Ninetales (Alolan)

1,487

Muk (Alolan)

shundohunter420
Challenger
#292

1,500

Noctowl

1,500

Hypno

1,500

Toxicroak

1,500

Ninetales (Alolan)

1,495

Muk (Alolan)

1,500

Raichu

Aeeriis
Challenger
#304

1,498

Empoleon

1,500

Muk (Alolan)

1,497

Ninetales (Alolan)

1,496

Hypno

1,495

Froslass

1,490

Toxicroak

Marc93Kun
Challenger
#323

1,494

Noctowl

1,496

Hypno

1,498

Ampharos

1,495

Toxicroak

1,489

Ninetales (Alolan)

1,500

Muk (Alolan)

Skratadoodle
Challenger
#456

1,494

Munchlax

1,488

Hypno

1,493

Toxicroak

1,498

Muk (Alolan)

1,484

Cradily

1,493

Lanturn

StaticClas
Challenger
#743

1,493

Marowak (Alolan)

1,499

Raichu

1,500

Sudowoodo

1,499

Muk (Alolan)

1,499

Roserade

1,500

Hypno

ninjattala
Challenger
#762

1,500

Marowak (Alolan)

1,498

Venusaur

1,494

Lapras

1,494

Muk (Alolan)

1,499

Hypno

1,500

Toxicroak

matihu34
Challenger
#840

1,489

Munchlax

1,484

Hypno

1,498

Lanturn

1,498

Froslass

1,493

Toxicroak

1,491

Muk (Alolan)

Coisabeast757
Challenger
#869

1,500

Empoleon

1,496

Emolga

1,497

Muk (Alolan)

1,493

Toxicroak

1,500

Hypno

1,500

Rhyperior

Eevee2e
Challenger
#980

1,498

Shiftry

1,498

Venusaur

1,484

Toxicroak

1,488

Muk (Alolan)

1,497

Relicanth

1,493

Hypno

ElBryano97
Challenger
#1020

1,488

Escavalier

1,481

Lanturn

1,500

Froslass

1,484

Hypno

1,485

Emolga

1,470

Muk (Alolan)

Quelle000Image
Challenger
#1022

1,494

Munchlax

1,498

Froslass

1,489

Ninetales (Alolan)

1,492

Hypno

1,486

Muk (Alolan)

1,493

Toxicroak

Bonghin94
Challenger
#1163

1,492

Marowak (Alolan)

1,499

Raichu

1,500

Lapras

1,498

Muk (Alolan)

1,490

Cradily

1,500

Toxicroak

Reney1992
Challenger
#1833

1,489

Empoleon

1,499

Roserade

1,499

Ninetales (Alolan)

1,496

Skuntank

1,489

Hypno

1,479

Toxicroak

Hansai84
Challenger
#1875

1,475

Escavalier

1,500

Lanturn

1,497

Hypno

1,497

Muk (Alolan)

1,491

Dewgong

1,500

Haunter

Fogotrex
Rival
#2109

1,500

Bronzong

1,500

Lanturn

1,498

Roserade

1,498

Toxicroak

1,497

Gengar

1,468

Ninetales (Alolan)

steff3x
Rival
#4989

1,488

Escavalier

1,494

Hypno

1,498

Muk (Alolan)

1,496

Sudowoodo

1,489

Toxicroak

1,499

Haunter

Zinemong
Rival
#5147

1,499

Shiftry

1,499

Beedrill

1,489

Muk (Alolan)

1,500

Ninetales (Alolan)

1,494

Toxicroak

1,497

Lanturn

Jameshay1234
Trainer

1,498

Jellicent

1,498

Dragalge

1,495

Froslass

1,492

Venusaur

1,494

Hypno

1,499

Toxicroak

MittMittDiz
Trainer

1,495

Shiftry

1,487

Hypno

1,493

Toxicroak

1,499

Froslass

1,498

Muk (Alolan)

1,492

Cradily

darthannapolis
Challenger
#1827
Removed

1,480

Poliwrath

1,496

Venusaur

1,476

Hypno

1,482

Muk (Alolan)

1,498

Froslass

1,483

Lanturn

ShaggyBeRubs
Challenger
#1038
Removed

1,494

Marowak (Alolan)

1,498

Raichu (Alolan)

1,499

Roserade

1,481

Gallade

1,483

Crustle

1,494

Froslass

pokemajster1
Challenger
#1198
Removed

1,497

Escavalier

1,497

Dewgong

1,497

Gengar

1,496

Hypno

1,500

Lanturn

1,497

Ninetales (Alolan)

SC0TT95
Challenger
#248
Removed

1,499

Marowak (Alolan)

1,489

Muk (Alolan)

1,489

Froslass

1,495

Raichu

1,472

Venusaur

1,500

Hypno

Kazimierz3500
Rival
#2759
Removed

1,500

Marowak (Alolan)

1,477

Venusaur

1,486

Lapras

1,498

Weavile

1,497

Haunter

1,500

Ninetales (Alolan)

milchbarjoe98
Trainer
Removed

1,497

Jellicent

1,500

Muk (Alolan)

1,495

Beedrill

1,499

Graveler (Alolan)

1,490

Alakazam

1,497

Toxicroak

Baxteen
Rival
#4040
Removed

1,497

Noctowl

1,500

Venusaur

1,493

Hypno

1,499

Toxicroak

1,491

Muk (Alolan)

1,490

Ninetales (Alolan)

TelegraphTrain
Rival
#5048
Removed

1,494

Escavalier

1,497

Toxicroak

1,495

Muk (Alolan)

1,500

Haunter

1,493

Lapras

1,499

Raichu (Alolan)

iTrollMyselfEH
Challenger
#330
Removed

1,490

Munchlax

1,499

Hypno

1,488

Lapras

1,494

Cradily

1,492

Toxicroak

1,500

Froslass

Súťažiaci, ktorí sa pred-registrovali: 2

Hráči, ktorí zaregistrovali svoje tímy na stránke RSVP. Títo sa zaregistrujú pomocou kódu Registačného kódu na turnaji:

BestPupperEver
Trainer
sandiklili
Challenger

Interested Competitors: 13

Players who are interested in the tournament but have not registered their team. These will have to pre-register their team or check-in with the Check-In Code at the tournament:

Menomorphus
Ace
Shep88
Challenger
Jolt019
Challenger
Normaalhein
Challenger
SpartanL17
Challenger
MrSxypants90
Challenger
razbunarea
Challenger
ScamLocust
Challenger
Birdwatcherhawk
Rival
Joninio17
Rival
JimmyNamikaze
Trainer
satyamrs00
Trainer
1RastafariMon
Trainer

Turnajoví organizátori: 3

Tí, ktorí boli určení ako organizátori pre tento turnaj a budú mať zvýšené povolenia na Silph.gg na pomoc pri riešení sporov:

sil.ph/kevkillerke
sil.ph/Eevee2e
sil.ph/1RastafariMon

©2022 The Silph Road | Všetky práva vyhradené | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon a všetky príslušné mená sú ochrannou známkou & © Nintendo 1996-2022
Pokémon GO je ochranná známka & © Niantic, Inc.
Silph League Aréna, Silph.gg a The Silph Road nie sú pridružené k Niantic Inc., The Pokemon Company alebo Nintendo.
Ak máte otázky, kontaktujte Team@TheSilphRoad.com