Turnaj: Spiders?! I hate Spiders!! - KY Marsh Cup [Extended Rounds]

Súčasný stav: Concluded

Stránka RSVP

SheriffShiftry is Victorious!

Gratulujeme SheriffShiftry k výhre!

Tournament organizers can elect to utilize the battles won as a primary tie-breaker, and Buchholz score as a secondary tie-breaker.

Finálne turnajové skóra

Turnajové zápasy

S 19 účastníkmi bude mať tento turnaj 5 kôl:

Kolo 1
#1

BernThemAll

1

Wildcatdad17

2

#2

DelphinusAquila

2

Scottsec

1

#3

DerpWinstonIII

1

rexrowland44

2

#4

theRealDLongggg

1

SheriffShiftry

2

#5

JD72387

1

FrostBenny

2

#6

Landocommando92

3

Kirby085

0

#7

swish125

2

DarthHupp

1

#8

nitsuj9

2

ZestyBuffalo83

1

#9

SeagullPvP

3

Tck31

0

#10

Lexetta*

-- Dovidenia --*

*Opravy organizátorov
Kolo 2
#1

DelphinusAquila

3

Wildcatdad17

0

#2

Landocommando92

1

rexrowland44

2

#3

swish125

1

SheriffShiftry

2

#4

nitsuj9

3

FrostBenny

0

#5

SeagullPvP*

3

Lexetta*

0

*Opravy organizátorov
#6

BernThemAll

1

Scottsec

2

#7

DerpWinstonIII

2

Kirby085

1

#8

theRealDLongggg

1

ZestyBuffalo83

2

#9

JD72387

3

DarthHupp

0

#10

Tck31

-- Dovidenia --

Kolo 3
#1

DelphinusAquila

2

rexrowland44

1

#2

nitsuj9

1

SheriffShiftry

2

#3

SeagullPvP

2

DerpWinstonIII

1

#4

JD72387

0

Landocommando92

3

#5

swish125*

3

Lexetta*

0

*Opravy organizátorov
#6

Wildcatdad17

3

Tck31

0

#7

Scottsec

1

theRealDLongggg

2

#8

FrostBenny

3

ZestyBuffalo83

0

#9

BernThemAll

3

Kirby085

0

#10

DarthHupp

-- Dovidenia --

Kolo 4
#1

DelphinusAquila

1

SheriffShiftry

2

#2

SeagullPvP

1

Landocommando92

2

#3

swish125

1

rexrowland44

2

#4

nitsuj9

2

DerpWinstonIII

1

#5

Wildcatdad17

3

FrostBenny

0

#6

BernThemAll

2

DarthHupp

1

#7

theRealDLongggg

3

Tck31

0

#8

JD72387*

3

Lexetta*

0

*Opravy organizátorov
#9

Scottsec

2

ZestyBuffalo83

1

#10

Kirby085

-- Dovidenia --

Kolo 5
#1

SheriffShiftry

2

Wildcatdad17

1

#2

DelphinusAquila

3

Landocommando92

0

#3

nitsuj9

2

rexrowland44

1

#4

SeagullPvP

2

BernThemAll

1

#5

theRealDLongggg

2

FrostBenny

1

#6

JD72387

2

Scottsec

1

#7

swish125

1

DerpWinstonIII

2

#8

Kirby085

2

Tck31

1

#9

DarthHupp*

3

Lexetta*

0

*Opravy organizátorov
#10

ZestyBuffalo83

-- Dovidenia --

  = Konfliktné výsledky výhier! Vyžaduje sa opätovné nahlásenie. (Spory môžu vyžadovať pomoc organizátorov)
#1
 = Pair numbers are for convenience in finding opponents!

Body

Celkom
Body
Competitor (Battles Won) (Buchholz)
5
SheriffShiftry [10] [16]
4
DelphinusAquila [11] [16]
4
SeagullPvP [11] [9]
4
nitsuj9 [10] [14]
3
Landocommando92 [9] [16]
3
Wildcatdad17 [9] [14]
3
theRealDLongggg [9] [12]
3
JD72387 [9] [10]
3
rexrowland44 [8] [15]
2
BernThemAll [8] [13]
2
swish125 [8] [13]
2
DerpWinstonIII [7] [15]
2
Scottsec [7] [14]
2
FrostBenny [6] [15]
2
DarthHupp [5] [8]
2
ZestyBuffalo83 [4] [11]
2
Kirby085 [3] [8]
1
Tck31 [1] [12]
1
Lexetta [0] [11]

Registrovaní účastníci: 19

Účastníci turnaja, ktorí zadali registračný kód:

: Competitor's Rank at the start of the month.

Užívateľské meno
theRealDLongggg
Challenger
#370

1,499

Drifblim

1,498

Muk (Alolan)

1,498

Crustle

1,498

Ferrothorn

1,496

Gastrodon (West Sea)

1,496

Marowak (Alolan)

Wildcatdad17
Challenger
#377

1,476

Sableye

1,496

Marowak (Alolan)

1,487

Galvantula

1,500

Empoleon

1,497

Crustle

1,493

Drifblim

FrostBenny
Challenger
#1653

1,500

Whimsicott

1,480

Haunter

1,497

Whiscash

1,500

Marowak (Alolan)

1,499

Toxicroak

1,500

Mantine

swish125
Challenger
#1948

1,500

Galvantula

1,496

Swampert

1,498

Crustle

1,494

Venusaur

1,496

Forretress

1,495

Muk (Alolan)

nitsuj9
Rival
#2038

1,496

Dewgong

1,500

Marowak (Alolan)

1,499

Quagsire

1,494

Shiftry

1,494

Sableye

1,498

Crustle

JD72387
Rival
#2247

1,483

Ferrothorn

1,494

Marowak (Alolan)

1,461

Swampert

1,491

Muk (Alolan)

1,470

Crustle

1,494

Drifblim

Scottsec
Rival
#2764

1,495

Marowak (Alolan)

1,493

Gengar

1,500

Beedrill

1,479

Swampert

1,499

Meganium

1,497

Azumarill

DelphinusAquila
Rival
#5098

1,498

Lapras

1,484

Quagsire

1,499

Empoleon

1,490

Marowak (Alolan)

1,498

Jumpluff

1,497

Galvantula

Kirby085
Rival

1,498

Marowak (Alolan)

1,499

Ferrothorn

1,495

Muk (Alolan)

1,489

Swalot

1,498

Galvantula

1,488

Froslass

BernThemAll
Trainer

1,485

Sableye

1,491

Galvantula

1,498

Whiscash

1,500

Marowak (Alolan)

1,500

Whimsicott

1,500

Dewgong

DerpWinstonIII
Trainer

1,500

Quagsire

1,492

Marowak (Alolan)

1,498

Shiftry

1,436

Sableye

1,495

Dewgong

1,495

Toxicroak

DarthHupp
Trainer

1,499

Galvantula

1,491

Ferrothorn

1,486

Marowak (Alolan)

1,486

Crustle

1,473

Whiscash

1,476

Toxicroak

rexrowland44
Trainer

1,490

Swampert

1,496

Quagsire

1,497

Venusaur

1,497

Muk (Alolan)

1,498

Marowak (Alolan)

1,499

Shiftry

SheriffShiftry
Trainer

1,496

Gengar

1,499

Toxicroak

1,489

Drifblim

1,494

Kingdra

1,484

Shiftry

1,493

Whiscash

ZestyBuffalo83
Trainer

1,497

Shiftry

1,489

Galvantula

1,499

Ferrothorn

1,499

Cradily

1,488

Toxicroak

1,428

Sableye

SeagullPvP
Trainer

1,472

Swampert

1,491

Dewgong

1,492

Marowak (Alolan)

1,498

Toxicroak

1,492

Ferrothorn

1,496

Muk (Alolan)

Landocommando92
Trainer

1,500

Gengar

1,481

Galvantula

1,476

Ferrothorn

1,498

Whiscash

1,499

Toxicroak

1,500

Marowak (Alolan)

Tck31
Trainer

1,495

Marowak (Alolan)

1,498

Seadra

1,497

Drifblim

1,484

Crustle

1,476

Chandelure

1,499

Scolipede

Lexetta
Trainer

1,497

Empoleon

1,498

Marowak (Alolan)

1,492

Ivysaur

1,498

Drifblim

1,497

Mantine

1,466

Sableye

Súťažiaci, ktorí sa pred-registrovali: 0

Hráči, ktorí zaregistrovali svoje tímy na stránke RSVP. Títo sa zaregistrujú pomocou kódu Registačného kódu na turnaji:

Interested Competitors: 0

Players who are interested in the tournament but have not registered their team. These will have to pre-register their team or check-in with the Check-In Code at the tournament:

Turnajoví organizátori: 3

Tí, ktorí boli určení ako organizátori pre tento turnaj a budú mať zvýšené povolenia na Silph.gg na pomoc pri riešení sporov:

sil.ph/SeagullPvP
sil.ph/OsoVeloz
sil.ph/Telekineses1

©2022 The Silph Road | Všetky práva vyhradené | @SilphGG | /r/TheSilphArena
Pokémon a všetky príslušné mená sú ochrannou známkou & © Nintendo 1996-2022
Pokémon GO je ochranná známka & © Niantic, Inc.
Silph League Aréna, Silph.gg a The Silph Road nie sú pridružené k Niantic Inc., The Pokemon Company alebo Nintendo.
Ak máte otázky, kontaktujte Team@TheSilphRoad.com